novinky z radnice

1. 3. 1941 – V Poprade-Kvetnici umrel básnik a kňaz PAĽO OLIVA, vl. menom Pavol Ušák, rodák z Kátloviec a absolvent trnavského gymnázia (70. výročie).
2. 3. 1956 – V Trnave sa narodil divadelný a filmový herec TIBOR VOKOUN, člen súboru Divadla J. Palárika v Trnave (55. narodeniny).
3. 3. 1786 – V Budíne umrel lekár a bývalý profesor patológie a internej medicíny na Trnavskej univerzite a dekan jej filozofickej fakulty MICHAL SCHORETIČ (225. výročie).
5. 3. 1326 – Narodil sa uhorský a poľský kráľ ĽUDOVÍT I., ktorý poskytol obyvateľom Trnavy viacero výsad a roku 1382 aj v Trnave umrel (685. výročie).
6. 3. 1846 – Študenti trnavského seminára združení okolo Jána Palárika a Jozefa Viktorina sa súhlasne pripojili k vyhláseniu reformy spisovnej slovenčiny štúrovcami (165. výročie).
7. 3. 1811 – V Ompitáli sa narodil národný buditeľ, spisovateľ a kňaz JURAJ FÁNDLY, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva, autor prvej beletristickej práce v bernoláčtine, ktorého napospol všetky diela vyšli z Jelinkovej tlačiarne v Trnave (200. výročie).
7. 3. 1976 – v Bratislave umrel spisovateľ, prekladateľ a novinár JOŽO NIŽŇÁNSKY, rodák z Brestovian a absolvent trnavského gymnázia (35. výročie).
8. 3. 1896 – Vo Vrbovom sa narodil spisovateľ a dramatik ELO ŠÁNDOR, ktorý pôsobil v Trnave ako bankový úradník i ako správca továrne Figaro (115. výročie).
12. 3. 1636 – Taliansky staviteľ PIETRO SPAZZO položil základný kameň stavby jezuitského kolégia v Trnave (375. výročie).
15. 3. 1756 – V Trnave umrel historik, profesor a v rokoch 1746 – 48 aj rektor Trnavskej univerzity ANDREJ PATAI (255. výročie).
16. 3. 1981 – V Bratislave umrel herec a spevák MICHAL BELÁK, rodák z Bučian a absolvent trnavského gymnázia (30. výročie).
18. 3. 1816 – V Trnave umrel cirkevný a kultúrny dejateľ ALFONZ PAVOL KRCHŇÁK, rodák z Bohdanoviec, gvardián františkánskeho kláštora v Trnave  a zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva (195. výročie).
19. 3. 1666 – V Trnave umrel riaditeľ seminára, ostrihomský kanonik a titulárny biskup ŠTEFAN BARTÓK, vydavateľ veršov Petra Benického (345. výročie).
20. 3. 1911 – V Leviciach sa narodil spisovateľ, historik, lexikograf a novinár CELESTÍN RADVÁNYI – ERCÉ, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave, kde je aj pochovaný. Čestný občan mesta Trnava in memoriam (100. výročie).
21. 3. 1801 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a profesor Trnavskej univerzity ŠIMON FÁBA, zakladateľ verejnej knižnice v Trnave, člen a podporovateľ Slovenského učeného tovarišstva (210. výročie).
24. 3. 1901 – V Liptovskom Mikuláši sa narodil hudobný pedagóg, organista a dirigent spevokolu Bradlan JÁN LAUKO, ktorý pôsobil od roku 1938 v Trnave, kde aj umrel (110. výročie).
24. 3. 1951 – V Bratislave sa narodil futbalový brankár DUŠAN KEKETI, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal tri tituly majstra ČSSR (60. narodeniny).
25. 3. 1971 – V Trnave umrel lekár a riaditeľ nemocnice KOLOMAN STYK (40. výročie).
29. 3. 1731 – V Čabradskom Vrbovku umrel bojovník proti Turkom, poľný maršal, krajinský sudca, básnik a gróf ŠTEFAN KOHÁRI, ktorý študoval v Trnave a prispel na výstavbu budovy Seminára sv. Štefana v Trnave (280. výročie).
30. 3. 1926 – V Dolnej Strede sa narodil básnik, prekladateľ a redaktor VOJTECH MIHÁLIK, absolvent trnavského gymnázia (85. výročie).
30. 3. 1946 – V Trnave sa narodila baletná umelkyňa a pedagogička GABRIELA ZÁHRADNÍKOVÁ, sólistka SND v Bratislave (65. narodeniny).
31. 3. 2010 – V Bratislave umrel trnavský rodák GUSTÁV HERRMANN, basketbalista, reprezentačný tréner, telovýchovný pedagóg a funkcionár, ktorého roku 2000 vyhlásili za najlepšieho slovenského basketbalového trénera 20. storočia (1. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené