novinky z radnice

1. 5. 1906 – V Trnave vo voľbách do uhorského snemu zvíťazil slovenský národovec MARTIN KOLLÁR, redaktor, prekladateľ a správca Spolku sv. Vojtecha, ktorý sa stal poslancom za trnavský okres (105. výročie).
4. 5. 1946 – V Trnave sa narodil železničný technik, konštruktér, projektant a odborný publicista LADISLAV BRÜLL (65. narodeniny).
4. 5. 1961 – V Bratislave umrel trnavský rodák BELO VOLDÁN, učiteľ, redaktor a publicista (50. výročie).
5. 5. 1336 – Uhorský kráľ KAROL I. vydal v Trnave ochranný list pre obchodníkov používajúcich tzv. česko-uhorskú cestu, ktorá prechádzala aj Trnavou (675. výročie).
5. 5. 1916 – V Trnave sa narodil literárny historik, editor a vysokoškolský profesor MIKULÁŠ GAŠPARÍK, riaditeľ gymnázia v Trnave (95. výročie).
6. 5. 1631 – pred 380 rokmi vo Veľkých Trakanoch sa narodil pedagóg a teológ LADISLAV SENEI, profesor Trnavskej univerzity, jej trojnásobný rektor a dekan filozofickej i teologickej fakulty (380. výročie).
6. 5. 1771 – V Trnave bol vydaný štatút lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (240. výročie).
9. 5. 1886 – V Gbeloch sa narodil biskup JOZEF ČÁRSKY, pedagóg, publicista a predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave (125. výročie).
12. 5. 1791 – V Budíne umrel lekár, pedagóg a autor učebníc VÁCLAV TRNKA, bývalý profesor Trnavskej univerzity a dekan jej Lekárskej fakulty (220. výročie).
12. 5. 1976 – V Trnave umrel hudobník, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista VIKTOR BRÓS, dirigent spevokolu Bradlan (35. výročie).
16. 5. 1916 – V Šúrovciach sa narodil spisovateľ, publicista a redaktor JOZEF ZAVARSKÝ, absolvent trnavského gymnázia (95. výročie).
17. 5. 1926 – V Dolnej Súči sa narodil etnológ, etnograf, vysokoškolský profesor a odborný publicista JÁN PODOLÁK, v rokoch 1999 – 2002 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (85. narodeniny).
18. 5. 1966 – V Trnave umrel básnik, hudobník, publicista a prekladateľ ŠTEFAN SCHULTZ, funkcionár Spolku sv. Vojtecha (45. výročie).
19. 5. 1566 – MIKULÁŠ OLÁH zriadil v Trnave seminár pre výchovu kňazov (445. výročie).
21. 5. 1486 – Uhorský kráľ MATEJ zasiahol do národnostného sporu medzi Slovákmi a Nemcami v Trnave a pod hrozbou sťatia a prepadnutia majetku prikázal kráľovským mandátom, aby sa voľby richtára uskutočnili pokojne a podľa starých zvykov (525. výročie).
23. 5. 2001 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pomníka hudobného skladateľa MIKULÁŠA SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO (10. výročie).
24. 5. 1881 – V Trnave sa narodil priekopník slovenskej národnej hudby, hudobný skladateľ, pedagóg a zostaviteľ Jednotného katolíckeho spevníka MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ, regenschori Dómu sv. Mikuláša v Trnave, ktorému roku 1998 Trnava udelila Cenu mesta in memoriam za celoživotné dielo (130. výročie).
25. 5. 1906 – V Trnave umrel literárny historik, publicista, prekladateľ, pedagóg a kňaz JOZEF KLIMSTEIN, profesor a riaditeľ gymnázia v Trnave (105. výročie).
26. 5. 1931 – V Znojme sa narodil psychológ, vysokoškolský pedagóg, odborný publicista a prekladateľ LADISLAV POŽÁR, profesor na PdFUK v Trnave i na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity (80. narodeniny).
31. 5. 1676 – pred 335 rokmi v obci Petöháza sa narodil profesor a v rokoch 1730 – 32 aj rektor Trnavskej univerzity FRANTIŠEK KEČKÉŠ (335. výročie).
31. 5. 2006 – Brány trnavského závodu PSA Peugeot-Citroën opustilo prvých 19 automobilov Peugeot 207 a automobilka následne spustila ich sériovú výrobu (5. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené