novinky z radnice

Začiatok mája poznamenal hokej. Pozoruhodná bola schopnosť ľudí zjednotiť sa za národný tím. Napriek prevládajúcej skepse a šíreniu negatívnych správ sa Slováci nadchli pre svoje mužstvo. Do posledných zápasov doňho vkladali medailovú nádej. Akoby civilizačný rozklad spoločenstva, rozdrobenosť politickej scény a presadzovanie individuálnych záujmov ešte úplne nezamorili podvedomú túžbu po zjednotení. Na úrovni spolužitia i v úcte k vlastným koreňom má svoje miesto. Dlhodobo však nemôže byť udržiavaná len športovým zápolením. I v ňom sa totiž ukazuje naivnosť očakávať každoročne úspech, ak sa celé desaťročie v krajine koncepčne nerieši financovanie vrcholového a mládežníckeho športu. Zanietenie a nadšenie jednotlivcov v konfrontácii s lepšími a ujasnenými podmienkami v cudzine prechádza časom do sklamania. Na ihriskách k prehrám.
V hokeji odchádza generácia, ktorá vyrástla z nadšenia, no talent zdokonalila v zahraničí. Doma zostáva otázka, či tu má kde vyrásť nová generácia a aké má zázemie? Avšak nejde len o šport.
Vo viacerých oblastiach života cítiť viac dôrazu na financie či extrémne presadzovanie individuálnych prístupov ako na to, čo spája, prináša porozumenie a citlivosť voči iným. 
Národné mužstvo i športové zápolenia sú nemysliteľné bez riešenia dôležitejších spoločenských, kultúrnych a historických súvislostí. K nim patrili duchovné korene, idey a väzby, cez ktoré ľudia žili, trpeli a tvorili zázemie domova a národa. V dejinách Slovenska takéto osobnosti nechýbali. Nie vždy sme si ich vážili, či ocenili. 
Jedna skúsená generácia neodchádza len z hokeja. Odchádzajú i ľudia, ktorí dokázali poctivo, na svojom ľade života, vydrieť zápas o ľudskosť a spravodlivosť. Napriek prehrám a nedoceneniu nerezignovali. Tieto zápasy o poctivosť a ľudskú dôstojnosť by sme nemali prehliadnuť. Tak ako v hokeji uchovávame nádej živenú skúsenosťou vydretého majstrovského titulu, i v tom najpodstatnejšom, v živote, nemôžeme zabúdať, že víťazstvá sa nerodia ľahko a každoročne. Predpokladajú vedomie zmyslu a zázemie pre jeho budovanie.   
Nielen pri vrcholovom športe, ale oveľa skôr v spoločenstve, kultúre, vo vzdelávaní či v zdravotníctve je dôležité klásť si otázku: Má kde a na akých hodnotách vyrásť nová generácia? Je jediným úsilím iba plat alebo aj pocit súdržnosti, spolupatričnosti a vzájomnej úcty?
A čo pre to robím ja?

Pavol TOMAŠOVIČ

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (17x hodnotené)