novinky z radnice

1. 6. 1846 – Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie konskej železnice Bratislava – Trnava, ktorá bola prvou železnicou v bývalom Uhorsku (165. výročie).
1. 6. 1926 – Vo Veľkej Mani sa narodil arcibiskup, teológ, diplomat a redaktor DOMINIK HRUŠOVSKÝ, ktorý študoval v trnavskom seminári a roku 1992 bol vymenovaný za pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy (85. narodeniny).
1. 6. 1946 – V Bratislave sa narodil výtvarník, umelecký fotograf a pedagóg PETER BABKA, ktorý pôsobil v Trnave ako riaditeľ Základnej umeleckej školy (65. narodeniny).
2. 6. 1931 – V Trnave sa narodila operná speváčka a sólistka opery SND v Bratislave ELENA KITTNAROVÁ, ktorej mesto Trnava udelilo roku 1998 Čestné občianstvo (80. narodeniny).
3. 6. 1911 – V Modre sa narodil sochár a výtvarný pedagóg RUDOLF HORNÁK, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave a v rokoch 1964 – 65 bol jej prodekanom (100. výročie).
3. 6. 1946 – V Trnave sa narodila divadelná a filmová herečka SOŇA VALENTOVÁ, nositeľka Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za rok 2001 (65. narodeniny).
6. 6. 1951 – V Trnave umrel dlhoročný starosta mesta JURAJ VYSKOČIL (60. výročie).
7. 6. 1931 – V Bratislave sa narodil futbalista, kňaz a publicista JURAJ KADLEC, bývalý hráč Spartaka Trnava a Čestný občan mesta Trnavy, ktorý žije v Kanade (80. narodeniny).
11. 6. 1896 – V Tekovskom Hrádku sa narodil akademický maliar a hudobník JOZEF BALOGH, portrétista významných trnavských osobností, ktorý pôsobil v Trnave od roku 1928 až do smrti (115. výročie).
14. 6. 1771 – Na zasadnutí trnavského magistrátu bol prijatý za trnavského mešťana kníhtlačiar VÁCLAV JELÍNEK, v tom čase zamestnanec univerzitnej tlačiarne (240. výročie).
17. 6. 1946 – V Horných Štitároch sa narodil architekt JOZEF DANÁK, projektant Domu kultúry odborov Tirnavia a viacerých ďalších budov v Trnave (65. narodeniny).
21. 6. 1896 – V Hrnčiarovciach sa narodil kňaz, salezián, pedagóg, spisovateľ a publicista JÁN HLUBÍK, ktorý pôsobil na Kopánke a roku 1996 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam (115. výročie).
21. 6. 1901 – V Trnave sa narodil spisovateľ, publicista, redaktor a učiteľ FRAŇO SVOBODA, ktorý používal pseudonym F.S. Trnavčan (110. výročie).
23. 6. 1666 – V Trnave vypukol veľký požiar, pri ktorom prišlo o život 16 obyvateľov a okrem dvoch ulíc mu padlo za obeť skoro celé mesto (345. výročie).
24. 6. 1531 – V Trnave sa narodil dvorný historik cisára Ferdinanda I., lekár, básnik, prekladateľ a vydavateľ JÁN SAMBUCUS, jeden z najväčších stredoeurópskych humanistov, ktorého pamiatku v Trnave pripomína pamätná tabuľa na radnici a ulica nesúca jeho meno (480. výročie).
26. 6. 2006 – V Bratislave umrel divadelný a filmový herec LOTÁR RADVÁNYI, ktorý v Trnave vyrastal a neskôr v rokoch 1960 – 65 bol členom hereckého súboru Krajového divadla v Trnave (5. výročie).
28. 6. 1911 – V Krupine sa narodil hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent spevokolu Bradlan ANTON CÍGER, ktorý pôsobil v Trnave (100. výročie).
28. 6. 1921 – V Rakoviciach sa narodil biskup PETER DUBOVSKÝ, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu, neskôr prednášal na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a v rokoch 1991 – 99 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde je aj pochovaný (90. výročie).
30. 6. 1621 – V Trnave umrel uhorský palatín, krajinský sudca, diplomat, bojovník proti Turkom a hlavný kapitán hornouhorských vojsk ŽIGMUND FORGÁČ (390. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené