novinky z radnice

1. 7. 1791 – ANTON BERNOLÁK začal pôsobiť v Trnave ako tajomník arcibiskupskej kancelárie v Trnave (220. výročie).
1. 7. 1846 – V Trnave otvorili Trnavskú sporiteľňu, prvý peňažný ústav v meste (165. výročie).
2. 7. 1806 – V Gbeloch sa narodil národovec, cirkevný hodnostár a publicista JÁN KRSTITEĽ JURIGA, absolvent trnavského seminára a predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave (205. výročie).
5. 7. 1831 – Po zriadení trnavskej Družnej kapituly boli menovaní prví trnavskí kanonici (180. výročie).
8. 7. 1746 – V Trnave sa narodil kníhtlačiar JOZEF PICHLMAYR, prefekt jezuitskej tlačiarne v Kluži a neskôr aj v Košiciach (265. výročie).
9. 7. 1931 – V Nitre umrel trnavský rodák, básnik a prekladateľ LEOPOLD HALASI (80. výročie).
10. 7. 1871 – V Trnave bol zriadený Krajský súd (140. výročie).
11. 7. 1831 – V Trnave vstúpili do platnosti proticholerové opatrenia, podľa ktorých boli zrušené všetky trhy a jarmoky v meste a každý cudzinec vstupujúci do Trnavy sa musel podrobiť lekárskej prehliadke (180. výročie).
11. 7. 1921 – Trnavské mestské zastupiteľstvo schválilo generálny návrh regulačného plánu mesta (90. výročie).
14. 7. 2006 – V Trnave slávnostne odhalili pamätník nespravodlivo prenasledovaným počas komunistického režimu (5. výročie).
17. 7. 1881 – V Ostrihome umrel cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ a pedagóg ŽIGMUND SUPAN, riaditeľ gymnázia v Trnave a autor jeho stručných dejín (130. výročie).
18. 7. 1871 – V Trnave sa narodila spisovateľka, publicistka a učiteľka ELENA IVANKOVÁ (140. výročie).
20. 7. 1916 – V Lančári sa narodil náboženský publicista, kňaz a pedagóg FRANTIŠEK BEDNÁR, rektor Teologického inštitútu v Trnave, kde aj umrel (105. výročie).
21. 7. 1936 – V Bratislave umrel národovec, verejný činiteľ, publicista a lekár JÁN ZÁTURECKÝ, spoluzakladateľ a správca Hospodárskej banky, ktorý pôsobil v Trnave aj ako praktický a zubný lekár (75. výročie).
23. 7. 1916 – V Košolnej sa narodil vinohradnícky odborník a publicista JOZEF GREGUŠ, ktorý prednášal na Katedre prírodopisu PdFUK v Trnave, kde aj umrel (95. výročie).
26. 7. 1916 – V Trnave umrel básnik, učiteľ a publicista ŠTEFAN DOBŠOVIČ, rodák z Dolných Orešian (95. výročie).
27. 7. 1891 – V Kuklove sa narodil kultúrny historik, publicista a cirkevný hodnostár JÁN PÖSTÉNYI, dlhoročný správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (120. výročie).
27. 7. 1911 – V Šúrovciach sa narodil lekár – gynekológ, univerzitný profesor. odborný publicista a autor vysokoškolských učebníc AUREL HUDCOVIČ, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (100. výročie).
27. 7. 1911 – V Brestovanoch sa narodil veterinár, akademik SAV, pedagóg a autor odborných monografií a učebníc FRANTIŠEK NIŽNÁNSKY, absolvent trnavského gymnázia (100. výročie).
27. 7. 1991 – V Bratislave umrel jazykovedec, pedagóg a redaktor LADISLAV RYBÁR, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave a v r. 1978 – 84 bol predsedom pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave (20. výročie).
29. 7. 1841 – Kníhtlačiar MICHAL SPANRAFT dostal povolenie tlačiť knihy v bývalej Jelinkovej tlačiarni v Trnave (170. výročie).
31. 7. 1936 – V Bratislave umrel cirkevný hodnostár, botanik, publicista a prekladateľ MICHAL KAROL NEČESÁLEK, rodák zo Šaštína, kanonik Trnavskej kapituly, člen výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave a jeho čestný predseda (75. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené