novinky z radnice

„Kto bol prvý?“ Večná otázka, ktorú si kladieme pri akomkoľvek druhu ľudskej činnosti. Kto bol prvým slovenským šachovým skladateľom na Slovensku? Táto otázka už bola zodpovedaná, hoci odpoveď môže sa zdať problematickou: Stal sa ním gróf Arnold Pongrácz. Niekto by sa mohol spýtať, kto je považovaný za šachového skladateľa? Je to človek, ktorý skladá šachové skladby, ktoré sú určené pre šachových riešiteľov. Sú to teda umele vytvorené skladby, ktoré nevznikli zo šachovej partie a ani nemusia mať s ňou nič spoločné. Vráťme sa k nášmu Arnoldovi. Pripomeňme si niečo z jeho života a aký vzťah mal k mestu Trnava. Narodil 18. júla 1810 v Nededzi pri Žiline, kde žil asi do r. 1850, kedy bol vymenovaný za okresného hajtmana v Balasagyarmate. Študoval právo v Bratislave a vo Viedni. Niekoľko rokov bol dôstojníkom z povolania a neskôr štátnym úradníkom. Približne v rokoch 1855–56 žil v Bratislave; potom tridsať štyri rokov v Trnave (až do svojej smrti 7. júla 1890), kde je aj pochovaný. Ovládal slovenčinu, maďarčinu a niekoľko svetových jazykov. Pravdepodobne mal zmysel pre humor, keď svoje šachové skladby uverejňoval pod pseudonymom "Einsiedler von Tyrnau" (Trnavský pustovník, čo je pre grófa nezvyčajné) hlavne v nemeckých časopisoch. Oženil sa ako tridsaťročný s Viedenčankou Karolínou von Hackenau, s ktorou mal detí ako smetí. Otec sa obyčajne v rodine snaží nájsť vo svojej činnosti  nasledovníkov. Z jeho ôsmich detí sa venoval šachovým problémom iba Juraj, ktorý ako poručík rakúskej armády padol mladý - dvadsaťjedenročný v boji pri Hradci Králové. Ostatní jeho súrodenci asi mali dosť svojich životných problémov a nepotrebovali ešte mať aj šachové. Z histórie rodiny Pongráczovcov sú známe mnohé ďalšie podrobnosti, ale zo šachovej tvorby Arnolda Pongrácza máme k dispozícii iba niekoľko jeho skladieb. Autor niekoľkých stoviek šachových skladieb získal úspechy na prvých historických kompozičných súťažiach a najmä svojimi samomatmi si stal do radov priekopníkov kompozičného šachu. Svoju šachovú „prvotinu“ uverejnil v aprílovom čísle časopisu Wiener Schachzeitung v r. 1855. Teda začal skladať pomerne neskoro, vo veku štyridsaťpäť rokov. Šachová hra nebola vtedy ešte taká populárna, ako je dnes, hoci ľudia mali na ňu viacej času, lebo neexistovali rádio a ani televízia. Najväčšie úspechy dosiahol v samomatoch. Jeho tvorbu predstavujeme samomatom 8. ťahom, ktorý získal v r. 1862 I. cenu v British Chess Assotiation. Čo je to samomat? Je to druh šachovej skladby, kde začína biely a prinúti čierneho, aby mu dal mat, čo on však nechce. Praktický šachista by mohol povedať, že je to šach postavený na hlavu, veď kto by chcel dostať mat, keď sa ho práve snaží dať svojmu súperovi. Treba však zahodiť všetky šachové predsudky a pozrieť sa na „kráľovskú hru“ iným pohľadom. Potom ihneď pochopíme šachovú krásu samomatov a ich logiku. Aby si čitateľ mohol porovnať svoje riešenie so správnym, tak ho prezradíme: 1.Kd2+ Kf5 2.Jh6+ Kg5 3.D:f6+ Kh5 4.Vc5+ b:c5 5.Sf3+ D:f3 6.Vh1+ D:h1 7.De5+ K:h6 8.Kc3+ Dc1 mat! Typický „pongráczovský“ samomat s batériovými odťahmi bieleho kráľa a pekným modelovým matom. Detektív by mohol povedať, že biely „znásilnil“ čierneho, lebo prinútil ho vykonať čin, ktorý nechcel, ale našťastie, kompoziční šachisti si sadajú k šachovnici bez erotických myšlienok...
Snáď tento krátky článok zaujme nielen prívržencov samomatov, ale aj šachových historikov a takýmto spôsobom si pripomenieme 201. výročie narodenia Arnolda Pongrácza a 121. výročie jeho úmrtia, keď sa dožil úctyhodného veku takmer osemdesiat rokov.
-GK-
Literatúra:
B. Formánek: Kompozičný šach na Slovensku, Šport 1984
Šachová rubrika denníka Pravdy: ŠACH 5. 7. 1985
Nededžan č. 1/2007 (časopis obyvateľov Nededze)

Zatiaľ nehodnotené