novinky z radnice

Cielené vytváranie kvalitných podmienok pre podnikanie a optimálna podpora pri príprave a realizácii veľkých investícií v Trnave a okolí má vplyv na hospodársky rozvoj celého regiónu. Tento fakt sa prejavil aj v nedávnej štúdii spoločnosti Contor.

Prieskum hodnotil 1034 európskych regiónov z hľadiska atraktivity pre podnikanie a Trnavský kraj bol vyhodnotený ako desiaty najlepší. Predbehol napríklad regióny ako je Praha, Dublin, Paríž, ale aj Bratislava. Dynamiku tejto oblasti dokazuje aj fakt, že Trnavský kraj si polepšil o 50 miest v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením. Ekonomickým ťahúňom je najmä automobilka PSA, ale nemožno zabúdať ani na investície subdodávateľov, logistickej podpory alebo príchod firiem pôsobiacich v oblasti elektrotechniky. Príprava podmienok na realizáciu ani tých najväčších investícií sa nestretla prakticky so žiadnymi väčšími prekážkami, problémami alebo zdržaniami, čo je nezanedbateľný faktor vplývajúci na ekonomickú atraktivitu celého regiónu. Podstatnou výhodou je aj blízkosť hlavného mesta, dobré podmienky pre cezhraničnú spoluprácu alebo cielený rozvoj priemyselných parkov. Postupne sa rozvíja aj užšia a koncepčná spolupráca so strednými a vysokými školami.

-mš-

Zatiaľ nehodnotené