novinky z radnice

1. 9. 1731 – V Prahe sa narodil kníhtlačiar VÁCLAV JELINEK, neoficiálny tlačiar a vydavateľ prác bernolákovcov, ktorý pôsobil v Trnave (280. výročie).
2. 9. 1741 – V Chorvátskych Žideniciach sa narodil lekár a pedagóg MICHAL ŠORETIČ, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (270. výročie).
2. 9. 1966 – V Prahe umrel maliar a výtvarný pedagóg SVATOPLUK HAVRLÍK, ktorý pôsobil ako profesor kreslenia v Trnave (45. výročie).
2. 9. 1971 – V Podunajských Biskupiciach umrel maliar, grafik a ilustrátor ŠTEFAN CPIN, priekopník slovenskej detskej ilustrácie, ktorý pôsobil aj v Trnave (40. výročie).
3. 9. 1951 – V Trnave začali svoju činnosť Stredná priemyselná škola a Stredná zdravotnícka škola (60. výročie).
3. 9. 2001 – V Trnave bolo obnovené Arcibiskupské gymnázium (10. výročie).
4. 9. 1916 – V Továrnikoch umrel trnavský rodák JOZEF PANTOČEK, lekár a botanik, priekopník röntgenológie a mikrofotografie v bývalom Uhorsku (95. výročie).
8. 9. 1686 – V Leviciach sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a viacnásobný rektor JÁN KAZI, riaditeľ akademickej tlačiarne, ktorý umrel v Trnave (325. výročie).
8. 9. 1696 – V Trnave sa narodil po latinsky píšuci básnik, pedagóg a slovenský kazateľ JURAJ IMRIKOVIČ (315. výročie).
8. 9. 1911 – V Ostrihome umrel bývalý profesor gymnázia v Trnave, historik a cirkevný hodnostár ANTON PÓR (100. výročie).
9. 9. 1956 – V americkom Clevelande umrel historik, univerzitný profesor, politik, redaktor a autor učebníc FRANTIŠEK HRUŠOVSKÝ, rodák z Lovčíc a absolvent gymnázia v Trnave (55. výročie).
10. 9. 1901 – V Čechách sa narodil pedagóg a zbormajster MIROSLAV JAURA, dlhoročný dirigent spevokolu Bradlan, ktorý pôsobil ako učiteľ v Hrnčiarovciach a v Trnave, kde aj umrel (110. výročie).
13. 9. 1831 –V Ostrihome umrel kardinál ALEXANDER RUDNAY, rodák z Považan, ktorý v Trnave študoval na Kráľovskej akadémii a neskôr pôsobil ako ostrihomský kanonik a rektor seminára, člen Slovenského učeného tovarišstva a podporovateľ bernolákovcov (180. výročie).
13. 9. 1936 – V Trnave sa uskutočnil Letecký deň (75. výročie).
13. 9. 1996 – V Trnave slávnostne otvorili Dom hudby M. Schneidera Trnavského (15. výročie).
14. 9. 2006 – V Trnave počas 13. ročníka Trnavských dní slávnostne odhalili pamätnú tabuľu ALFREDA WETZLERA (5. výročie).
16. 9. 1931 – V Trnave otvorili verejné parné kúpele (80. výročie).
17. 9. 1861 – V Budíne umrela grófka TERÉZIA BRUNSWICKOVÁ, zakladateľka detskej opatrovne v Trnave a prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, ktorá sa príležitostne zdržiavala na svojich panstvách v Dolnej Krupej a v Bielom Kostole (150. výročie).
21. 9. 1936 – Trnavu navštívil EDUARD BENEŠ, vtedajší prezident ČSR (75. výročie)
22. 9. 1986 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Strojársko-technologickej fakulty SVŠT (25. výročie).
24. 9. 1831 – V Trnave sa skončila epidémia cholery, ktorá si v priebehu dvoch predchádzajúcich mesiacov vyžiadala vyše 800 smrteľných obetí (180. výročie).
27. 9. 1601 – V Zlatnej na Ostrove sa narodil profesor Trnavskej univerzity a jej rektor ŠTEFAN KERESTEŠ (410. výročie).
28. 9. 1791 – V Trnave umrel zvonolejár MATHIAS ORFANDEL (220. výročie).
28. 9. 1916 – V Trnave umrel literárny historik a cirkevný hodnostár EMIL KONCÍLIA (95. výročie).
30. 9. 2006 – Atletický štadión Slávie Na rybníku v Trnave bol premenovaný na Atletický štadión Antona Hajmássyho (5. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené