novinky z radnice

1. 8. 1611 – V Trnave sa začal celokrajinský cirkevný snem (400. výročie).
1. 8. 1831 –  V Trnave vypukla epidémia cholery, ktorá si v nasledujúcich dvoch mesiacoch vyžiadala vyše 800 smrteľných obetí spomedzi obyvateľov mesta (180. výročie).
3. 8. 1671 – V Trnave umrel staviteľ Univerzitného kostola PIETRO SPAZZO (340. výročie).
3. 8. 1986 – V Trnave umrela spisovateľka pre deti a mládež a učiteľka ETELA SVOBODOVÁ, ktorá používala pseudonym E. S. Trnavská (25. výročie).
6. 8. 1886 – Narodil sa český maliar a výtvarný pedagóg JURAJ MANDEL, ktorý pôsobil v Trnave ako gymnaziálny profesor kreslenia (125. výročie).
7. 8. 1971 – V Trnave umrela manželka spisovateľa Martina Kukučína PERICA BENCÚROVÁ (40. výročie).
9. 8. 1886 – V Ostrihome umrel biskup HENRICH SAJBÉLI, spoluzakladateľ a prvý predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave (125. výročie).
9. 8. 1921 – V Trnave sa narodil zverolekár JÚLIUS MOLNÁR, historik veterinárstva a odborný publicista (90. narodeniny).
12. 8. 1686 – V Trnave sa narodil historik, univerzitný profesor a náboženský spisovateľ FRANTIŠEK FAŠING, autor kompilačných prác z dejín Uhorska (325. výročie).
14. 8. 1886 – V Trnave sa narodil právnik a publicista DEZIDER PLECHLO, člen mestského zastupiteľstva, spoluzakladateľ a funkcionár Kresťanského roľníckeho združenia (125. výročie).
14. 8. 1986 – V Trnave umrel ekonomický odborník, pedagóg a publicista VILIAM ZACHAR, autor a spoluautor učebníc (25. výročie).
16. 8. 1771 – Podľa hlásenia trnavskej mestskej rady v meste nebola žiadna fabrika (240. výročie).
18. 8. 1561 – V Trnave sa začala výstavba jezuitského kolégia (450. výročie).
18. 8. 1731 – V Slopnom sa narodil profesor Trnavskej univerzity a dekan jej právnickej fakulty ŠIMON FÁBA, cirkevný hodnostár, člen Slovenského učeného tovarišstva a zakladateľ verejnej knižnice v Trnave, kde aj umrel (280. výročie).
20. 8. 1931 – V Košolnej narodil bibliograf, spisovateľ a publicista ŠTEFAN HANAKOVIČ, bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave a autor jeho dejín. Nositeľ Uznania za zásluhy, ktoré mu roku 2002 udelilo mesto Trnava (80. narodeniny).
20. 8. 1931 – V Trnave sa narodil básnik, textár, dramatik a prekladateľ RUDOLF SKUKÁLEK, ktorý od roku 1968 žil v emigrácii v Nemecku, kde aj umrel (80. výročie).
24. 8. 1956 – Hudobný skladateľ a trnavský rodák MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ dostal titul národného umelca (55. výročie).
25. 8. 1911 – V Uherskom Hradišti sa narodil telovýchovný pedagóg, odborný publicista a spoluautor učebníc VRATISLAV KAPRÁL, ktorý pôsobil ako profesor na gymnáziu v Trnave (100. výročie).
25. 8. 1996 – Trnava stala krajským mestom a sídlom Trnavského kraja (15. výročie). 
26. 8. 1951 – V Prešove sa narodil divadelný režisér a dramatik BLAHOSLAV UHLÁR, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave (55. narodeniny).
28. 8. 1996 – V Trnave slávnostne otvorili Dvoranu slávy dobra, prvé a jediné múzeum rezofonických gitár v Európe (15. výročie).
29. 8. 1911 – V Trakoviciach sa narodil saleziánsky kňaz, maliar a pedagóg ŠTEFAN KRAJČOVIČ, profesor na gymnáziu v Trnave, ktorý neskôr pôsobil v Taliansku (100. výročie).
31. 8. 1886 – V Trnave umrel pedagóg, prekladateľ a autor učebníc JOZEF ZELLIGER, riaditeľ Učiteľského ústavu a funkcionár Spolku sv. Vojtecha v Trnave (125. výročie).
31. 8. 1956 – V Trnave sa narodila maliarka, grafička a výtvarná pedagogička MÁRIA BALÁŽOVÁ, ktorá pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity (55. narodeniny).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené