novinky z radnice

Sedem rokov od spustenia projektu výstavby automobilky PSA Peugeot Citroën v Trnave je ďalším míľnikom výstavba Mestského priemyselného a technologického parku. Jeho prínos pre mesto i región bude najmä v množstve pracovných miest, predovšetkým vysokokvalifikovaných, ktorých by malo vzniknúť až 450. Vďaka parku dostanú šancu malí a strední podnikatelia na území nášho mesta, ktorí tu budú mať podmienky na rozbeh svojej činnosti. V neposlednom rade bude priemyselný a technologický park priestorom pre fungovanie klastrov, ktoré vznikli v trnavskom regióne.

Základné údaje o priemyselnom parku

Foto: N.Szombatová

Základný kameň parku poklopali 30. novembra 2009 minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek (na fotografii), primátor Štefan Bošnák, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a generálny riaditeľ agentúry SARIO Juraj Kiesel. Nový priemyselný park sa bude nachádzať v takzvanej hnedej priemyselnej zóne v areáli bývalých Technických a rekreačných služieb mesta Trnavy na ploche približne 28 tisíc metrov štvorcových. Keďže ide o revitalizáciu zóny, niektoré pôvodné objekty zrekonštruujú a pristavia k nim nové. Novo postavené budú pavilóny sofistikovanej výroby a výrobných buniek, výrobno-technologický a skladový pavilón. Vzniknú tiež nové parkovacie miesta. Predmetom rekonštrukcie budú siete a komunikácie vo vnútri areálu a skladovologistický pavilón. Náklady na projekt priemyselného a technologického parku prevyšujú 10,4 milióna eur, pričom 95 percent financií (9,59 milióna eur) pochádza z európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Tie budú použité predovšetkým na investičnú časť, teda na výstavbu parku ako takého. Päť percent kofinancuje mesto zo svojho rozpočtu, pričom sa bude podieľať aj na financovaní všetkých neinvestičných podporných aktivít, teda neoprávnených položiek ako napríklad stavebný dozor, propagácia parku alebo aktivity samotných podnikateľov.

Pilotný projekt v rámci Slovenska

„Skĺbenie potrieb výroby s vedeckovýskumnou základňou je cesta ako pôsobiť proti dopadom krízy,“ vyzdvihol prínos projektu minister Jahnátek. Park je na Slovensku pilotným projektom. Na rozdiel od ostatných projektov revitalizácie hnedých priemyselných zón, ktoré sa zameriavajú najmä na montáž a výrobu, sa totiž bude orientovať na vyššie techno- logické aktivity, projektové práce, vývoj, vedu a výskum. Jeho cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a inovačný potenciál nielen Trnavy, ale celého regiónu. Bližšie to vysvetlil Štefan Chudoba, riaditeľ Automobilového klastru – západné Slovensko, ktorý bude s parkom úzko spolupracovať. „Aby sa firmy zlepšovali, teda vyrábali každý rok lacnejšie, musia byť schopné konkurovať si. Vďaka priemyselnému parku budú môcť v regióne vytvárať také podmienky, aby mohli odolať konkurencii.“ Park bude orientovaný predovšetkým na automobilový priemysel, ale aj na elektrotechnický priemysel a energetické zdroje. V rámci prevádzky je plánované poskytovanie služieb pre podnikateľov v oblasti spoločného nákupu, marketingu a podobne. Priemyselný park bude úzko spolupracovať s klastrami, výskumnými centrami, ale aj regionálnymi inovačnými centrami, či Materiálovo technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Trnave, kde vznikajú centrá excelentnosti. Dôležitá bude tiež medzinárodná spolupráca.

Priemyselný park sa zapĺňa investormi

Víťaz verejného obstarávania skupina Dúha – Trnavská stavebná spoločnosť naplno rozbehla výstavbu parku. Jej ukončenie je naplánované na jeseň 2011 a spustenie parku v roku 2012. Snahou vedenia mesta je ponúknuť novovzniknuté priestory predovšetkým domácim a zahraničným investorom v oblasti výskumno-vývojových činností, konštrukčných a projekčných záležitostí a firmám so sofistikovanou výrobou a inovačným potenciálom. O atraktívne nebytové priestory, ktoré Mestský priemyselný a technologický park bude ponúkať, je zo strany domácich i zahraničných firiem zá- ujem. Vedenie mesta predpokladá, že pri takomto deklarovanom záujme zo strany investorov bude do konca tohto roku park obsadený.

-ros-

foto: N. Szombatová

Zatiaľ nehodnotené