novinky z radnice

Presne pred 375. rokmi bola v Trnave založená univerzita. Jej sláva a vymoženosti sa stali dodnes významnými medzníkmi v histórii univerzitného vzdelá vania. V roku 1777 bola presťahovaná do Budína. Na aktivity pôvodnej univerzity symbolicky nadviazala v roku 1992 dnešná Trnavská univerzita, ktorá si významné výročie založenia pôvodnej univerzity počas celého roka pripomenie takmer šesťdesiatimi vedeckými, spoločenskými a kultúrnymi podujatiami.

Prvým podujatím bolo uvedenie knihy Rektori Trnavskej univerzity z rokov 1635 až 1777 a 1992 až 2008, ktorá predstavuje 45 rektorov pôvodnej i súčasnej univerzity. „Výskum sme sa snažili rozšíriť o archívne materiály, napríklad sme mali možnosť ísť do archívu v Ríme a doplniť životopisy, študovať personálne katalógy, ktoré v osemdesiatych rokoch pripravil páter Lukáč – generálny a osobný personálny katalóg. Podarilo sa nám ich v štrnástich zväzkoch získať pre Trnavskú univerzitu. A pokiaľ ide o obrazový materiál, hlavné národné maďarské múzeum má veľké zbierky pohľadníc a muzeálnych predme- tov, napríklad aj ’trnavské’ žezlá, či insígnie. Už sa pripravuje aj kópia pôvodnej zástavy Trnavskej univerzity a bude v pripravovanej senátnej miestnosti na rektoráte,“ hovorí autorka monografie o rektoroch univerzity Alžbeta Hološová. Medzi najdôležitejšie podujatia v rámci Roka Trnavskej univerzity zaradili organizátori medzinárodnú konferenciu Trnavská univerzita vo svetle dejín a výstavu Trnavská univerzita v obrazoch. V novembri bude program podujatí pokračovať slávnostnou akadémiou s účasťou partnerských univerzít z Budapešti, spojenou s prezentáciou monografie Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777 / 1992 – 2010. Mesto Trnava venuje výročiu koncerty vážnej hudby v rámci Trnavskej hudobnej jari a jesene, koncert gospelového festivalu Lumen a predstavenie zo života univerzity v rámci divadelného festivalu Radničné hry. Podľa rektora Trnavskej univerzity Martina Mišúta je výročie príležitosť na pozdvihnutie povedomia Trnavy, univerzity a v neposlednom rade jej študentov. „Hoci Academia Istropolitana je staršia, Trnavská univerzita je prvá komplexná a najdlhšie pôsobiaca univerzita v Uhorsku. V čase fungovania mala vlastné observatórium, divadlo, botanickú záhradu, lekáreň, divadlo i tlačiareň. K jej tradícii sa hlásia aj Univerzita Eötvosa Loránda a Lekárska fakulta Semmelweisovej univerzity v Budapešti a tiež Katolícka univerzita Petra Pázmaňa v Pilíšskej Čabe,“ hovorí Martin Mišút. Na spojitosť dejín mesta a univerzity poukázal primátor Trnavy Štefan Bošnák: „Tie dejiny sú svojím spôsobom spoločné. Ak sídlila takáto inštitúcia v meste, musela tu byť istá symbióza, veď inak by toľké roky neexistovala. Trnava sa cez univerzitu dostala do pove domia Európy ako mesto, to sa nestalo žiadnemu mestu na Slovensku. Vzťah mesta a univerzity je tu aj dnes. Navrhovali sme už pri jej obnovení, aby jej patrili pôvodné objekty. Už vtedy sme napríklad lobovali, aby objekty pod správou ministerstva vnútra prešli univerzite. Krôčik k tomu sa podaril v prípade Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, ktorá má jeden z pôvodných objektov. Mesto bude robiť všetko preto, aby univerzita mala všetky historické priestory pôvodnej univerzity vo svojom majetku, aby si aj študenti a pedagó- govia uvedomili ducha pôvodnej univerzity,“ povedal primátor Trnavy Štefan Bošnák. Otvorenie roka Trnavskej univerzity bolo aj príležitosťou na tvorivú diskusiu o riešení praktických problémov, vychádzajúcich z odborných aktivít univerzity a ich prezentovania verejnosti.  „Rok univerzity  je obohatením pre mesto a  jeho kultúru. Čo mne ako človeku, ktorý sa venuje kultúre, chýba, je väčšia aktivita študentov, ktorí by mali vstupovať do  spoločenského prostredia mesta a možno by mali mať aj väčší  záujem o minulosť svojej univerzity,“ povedal na margo propagačných a spoločenských podujatí univerzity trnavský historik Peter Horváth. K  neplánovaným  aktivitám  univerzity,  resp.  Fakulty  zdravotníctva  a  sociálnej  práce, patrí aj pomoc postihnutým v oblasti zemetrasenia na Haiti. „Naše pracovisko ako také samostatne nepripravuje zásah, ale odborníci z našej fakulty budú zastúpení v tímoch, ktoré už v týchto dňoch odlietajú na Haiti,“ povedal pedagóg Bohumil Chmelík.   

-maju-

Zatiaľ nehodnotené