novinky z radnice

Historický kalendár február 2010

1. 2. 1770 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup Pavol RÉVAY, podporovateľ cirkevného školstva, ktorý venoval nemalé sumy na trnavský seminár i na kapitulnú knižnicu (340. výročie).

3. 2. 1870 – V Trnave umrel národno-kultúr- ny dejateľ a cirkevný hodnostár Pavol František GOMBÁR, vicerektor seminára a podporovateľ slovenskej spisby (140. výročie).

5. 2. 1750 – V Trnave sa narodil národný buditeľ, člen Slovenského učeného tovarišstva, náboženský spisovateľ, prekladateľ a kňaz Matej KYSELÝ, najbližší spolupracovník Juraja Fándlyho a korektor jeho tlačí, ktorý študoval na Trnavskej univerzite (260. výročie).

5. 2. 1975 – V Trnave umrel historik, univerzitný profesor, publicista a člen františkánskej rehole Stanislav Létus DANIŠOVIČ, rodák z Bolerázu, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave, kde neskôr aj učil (35. výročie).

6. 2. 1985 – Pri príležitosti 350. výročia založenia Trnavskej univerzity vyšla dvojkorunová poštová známka s pohľadom na historické jadro mesta (25. výročie).

8. 2. 1910 – Pred 100 rokmi v Zelenči sa narodil univerzitný profesor a dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave Cyril DUDÁŠ, absolvent trnavského gymnázia (100. výročie).

9. 2. 1690 – V Trnave umrel profesor Trnavskej univerzity a jej trojnásobný rektor Michal GRIBÓCI (320. výročie).

9. 2. 1910 – V Trnovci sa narodil literárny historik a bibliograf Imrich KOTVAN, ktorý pôsobil ako gymnaziálny profesor v Trnave (100. výročie).

13. 2. 1840 – Za trnavského mešťana bol pri- jatý lekár František HUBERT (170. výročie).

14. 2. 1890 – V Podbrezovej sa narodil publicista a pracovník Spolku sv. Vojtecha v Trnave Ján GÁL-PODĎUMBIERSKY, autor dvojzväzkovej práce o slovenských dejateľoch (120. výročie).

14. 2. 1960 – V novozaloženom Krajovom divadle v Trnave sa uskutočnila prvá premiéra s hrou Pod starými jaseňmi od V. Ľubimova (50. výročie).

15. 2. 1915 – V Ľuboticiach sa narodil historik, pedagóg a predseda trnavskej pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Andrej ČIRČ, autor viacerých štúdií z dejín Trnavy, ktorý pôsobil v Trnave ako asistent na katedre histórie PdFUK (95. výročie).

17. 2. 1660 – Univerzitné konzistórium v Trnave posudzovalo priestupky, ktorých sa dopustili viacerí študenti počas fašiangov a dvoch hlavných vinníkov odsúdilo na verejné bičovanie (350. výročie).

21. 2. 1870 – V Trnave sa narodil zvonolejár a spolumajiteľ továrne na stroje Fridrich Vilhelm FISCHER mladší (140. výročie).

21. 2. 1975 – V Trnave umrel univerzitný profesor a odborný publicista Ján VELIKANIČ, ktorý postupne prednášal na Pedagogickej škole, Pedagogickom inštitúte a PdFUK v Trnave (35. výročie).

24. 2. 1930 – V bývalom trnavskom kine Rádio uviedli film Biele tiene, ktorý bol prvým zvukovým filmom v Trnave (80. výročie).

25. 2. 2005 – V Trnave umrel športovec, hádzanársky brankár a neskorší tréner Marián HIRNER, hráč Lokomotívy Trnava, reprezentant a dvojnásobný víťaz ankety o najlepšieho hádzanára Slovenska i Česko-slovenska (5. výročie).

26. 2. 1900 – V obci Valaská sa narodil kultúrny historik, filológ, bibliotekár a pub- licista Anton Augustín BANÍK, ktorý pôsobil v Trnave ako archivár Spolku sv. Vojtecha a kustód Osvaldovho múzea (110. výročie).

26. 2. 1910 – V Trnave sa narodila spisova- teľka, dramatička a prekladateľka VIERA MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ (100. výročie).

27. 2. 1925 – V Cíferi sa narodil literárny historik a kritik Oskár ČEPAN, ktorému bolo roku 2006 udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (85. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené