novinky z radnice

Sedemdesiate roky uplynulého storočia boli v znamení tzv. normalizácie, ktorá sa nevyhla ani Trnave. Po závane čerstvého vetra slobody z konca 60. rokov zahalila celú dekádu do smutného šedivého oparu. No práve na začiatku tohto obdobia pred štyridsiatimi rokmi začal v januári 1970 vychádzať v Trnave mesačník Kultúra a život Trnavy, ktorý patrí k najsvetlejším plodom tejto inak dosť smutnou a skľučujúcou atmosférou sa vyznačujúcej éry.

„Kážetko“, ako časopis mnohí čitatelia familiárne nazývali, sa stalo v dvoch nasledujúcich dekádách so svojim atypickým štvorcovým formátom a farebnou obálkou verným spoločníkom obyvateľov Trnavy. Tak ako to malo vo svojom názve, na svojich tridsiatich šiestich stranách pravidelne každý mesiac fundovane mapovalo život mesta, jeho kultúrne i športové dianie a nezabúdalo ani na jeho bohatú históriu. „Bol to malý zázrak, že Trnava mala mestský časopis na takej úrovni, ktorú nám v tom čase mohli závidieť mnohé významné slovenské mestá. Myšlienka zrodu mesačníka vznikla ešte v roku 1969 z iniciatívy vtedajšej riaditeľky trnavského Mestského osveto- vého strediska Anny Valovej, ktorej sa podarilo vytvoriť vhodné spoločenské, politické, ekonomické a kultúrne zázemie pre nové médium,“ povedal nám Peter Horváth, ktorý stál pred 40 rokmi nielen pri zrode tohto mestského časopisu, ale bol aj prvým pred- sedom redakčnej rady a neskôr ako člen redakčnej rady po celý čas jeho existencie prispieval do neho článkami. „Ešte i dnes pri listovaní jednotlivými ročníkmi tohto mesačníka môžu čitatelia, ale i bádatelia, historici a novinári nájsť unikátne dobové, historické, či špecifické informácie a údaje, ktoré sú pre komplexné poznanie historických súvislostí Trnavy nevyhnutné.

Samozrejme, že ani Kultúra a život Trnavy sa počas dvoch dekád svojej existencie nevyhla boju s rôznymi prekážkami, drobným prešľapom či ideologickým invektívam, ale vnútorné myslenie teamu kážetkárov, ktorí tvorili časopis, bolo vždy na jednej vlne. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že časopis bol pre čitateľov dlho zadarmo (neskôr stál 2, potom 3 koruny), je až neuveriteľné, že sa pri všetkých pohnutých politických zmenách darilo aj napriek materiálnym ťažkostiam zabezpečovať jeho vydávanie. A navyše, v tom čase neboli počítače. Všetky príspevky sa poctivo klepali na písacom stroji a čas- to sa z večera do rána na kolene vyrábal dôležitý aktuálny príspevok. Až 80% príspev- kov nebolo honorovaných. Pritom sa nik nesťažoval a jedinou mimoriadnou odmenou redakcie a vybraných dopisovateľov bolo, že ich v Deň tlače pozval nejaký funkcionár mesta a okrem pekných slov ich ponúkol dvomi chlebíčkami, kávou a dvomi deci vína,“ pokračuje vo svojich tak trochu nostalgických spomienkach Peter Horváth. Medzi prvými aktívnymi spolupracovníkmi redakcie mesačníka KaŽ boli MUDr. Bohumil Chmelík, ďalej akad. maliar Emil Paulovič, lekár – karikaturista MUDr. Ivan Košický, Miško Tomašovič, atď. Prvú grafickú úpravu robila Ria Dóková, fotografie dodávali Jozef Filí- pek, Peter Babka, Miroslav Malacký a Rozália Mikušová. Keď neskôr pribudli kvalitní novi- nári ako Edo Krištofovič, Michal Drábik, Dáša Ondrušková, Mária Ševčenková a Oľga Du- bovská, redakcia sa sprofesionalizovala. K pravidelným dopisovateľom patrili napríklad známy historik Jozef Šimončič, ďalej Hadrián Radváni, Ivan Bajo, Jaro Lieskovský, Silvia Čordášová, Edita Bugalová, Margita Dzurillová, Astéria Kufelová, Robert Vavro, František Hlavička, Václav Dostál, Peter Radványi, Silvester Korec a desiatky ďalších.Paradoxne, tento jedinečný časopis, ktorého obsah bol závislý od vtedajšej ideológie len v nepatrnej miere a ktorý bol vzorom aj pre iné mestá, neprežil rok 1989 a s prí- chodom nových pomerov zanikol v spleti „samizdatovej tvorby“. Niekoľko nadšencov na čele s Petrom Horváthom sa síce pokúsilo roku 1992 obnoviť jeho vydávanie v zme- nenom formáte pod názvom Trnava, život a kultúra, ale po siedmich číslach časopis definitívne skončil. No keďže v Trnave podobný časopis chýbal, ambíciu nadviazať na jeho tradíciu majú naše Novinky z radnice, ktoré získali ocenenie na oboch doterajších ročníkoch celoštátnej súťaže Miestne noviny.

P.R.

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2 (2 hlasovali)