novinky z radnice

Zámer vybudovať hospic v priestoroch časti kláštora rehole františkánov na Františkánskej ulici v Trnave realizuje nezisková organizácia Svetlo od roku 2005. Rekonštrukcia historických priestorov trvala niekoľko rokov, pretože prostriedkov, napriek podpore Mesta Trnavy a ďalších inštitúcií, nebolo stále dostatok. V spojení so zbierkami, benefičnými akciami a dobrovoľníckou prácou sa nakoniec podarilo spustiť prevádzku tohto zariadenia. Prvá etapa jeho fungovania sa otvára začiatkom marca. No nie ako hospicu, ale sociálneho centra s rôznymi službami.
Doteraz bolo v priestoroch františkánskeho kláštora preinvestovaných na tento účel vyše 350-tisíc eur. Jedna z hlavných myšlienok organizácie Svetlo, vybudovať v Trnave hospic, sa však zatiaľ nenaplnila, pretože najväčšia zdravotná poisťovňa odmietla zmluvný vzťah so združením s odôvodnením, že podľa legislatívy v každom kraji musí podporiť len jedno zariadenie takéhoto typu (jeden hospic funguje na juhu Trnavského kraja). Svoj prístup poisťovňa doteraz neprehodnotila a ďalšie čakanie by bolo na škodu celej myšlienke. A tak zatiaľ nezisková organizácia Svetlo sprevádzkovala vo svojich priestoroch centrum sociálnych služieb.
„Budeme poskytovať službu v lôžkovej časti a v zariadení opatrovateľskej služby. Nebudeme mať teda zatiaľ hospic, no aj o služby zariadenia strediska sociálnych služieb je záujem. Navyše, otvoriť centrum s takýmito službami je aj v súlade so sociálnym plánom Mesta Trnavy na roky 2010 – 2013, kde sa hovorí o zvýšení počtu sociálnych lôžok. Otvárame teda sociálne zariadenie pre 15 klientov, zariadenie opatrovateľskej služby pre 10 klientov a domov sociálnych služieb pre 5 klientov. Okrem toho chceme dokončiť ďalšie priestory, kde bude 11 lôžok, ale všetko závisí od našich finančných možností,“ hovorí riaditeľka Svetla Viktória Okšová.
Opatrovateľskú službu bude spolufinancovať mesto, domov sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj. Združenie pripravilo pred spustením prevádzky Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil vo februári. Nielen preto, aby si návštevníci prezreli technické vybavenie zariadenia ešte pred jeho otvorením, ale aj pre možnosť nahliadnuť do jedinečného historického objektu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Takúto možnosť využilo viac ako 250 Trnavčanov. Najväčší záujem bol o zodpovedanie otázok súvisiacich s podmienkami umiestnenia klienta v zariadení. Súvisí to zaiste aj s tým, že aj populácia obyvateľov nášho mesta starne a záujem o takéto služby stúpa.
Príprava objektu pre prevádzku zariadenia tohto typu nebola jednoduchá. Rekonštrukcia priestorov bývalého kláštora bola dlhá a náročná, mnoho bolo treba konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom, realizoval sa nejeden stavebný prieskum a charakter stavby neumožňoval niektoré bežné stavebné zásahy, čo rekonštrukciu predražilo. Problémom je aj charakter objektu, ktorého prevádzka si vyžiada aj zvýšené náklady na vykurovane a osvetlenie. V rekonštruovanej časti sú v dispozícii najmä jedno a dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením, malá jedáleň a výdajňa stravy pre chodiacich klientov, špecificky upravené sociálne zariadenia pre imobilných klientov a denné miestnosti personálu.
„Popritom, že sme rekonštruovali priestory, sme sa rozhodli aj pre službu požičiavania zdravotníckych a hygienických pomôcok odkázaným v domácnosti – klientom po zraneniach či mozgových príhodách. Sú to vozíky, barly či pomôcky, ktoré uľahčujú hygienu,“ hovorí riaditeľka Svetla Viktória Okšová. Neziskové združenie privíta i dobrovoľníkov, nielen na pomocné práce s hrubou stavbou doteraz nedokončenej časti rekonštrukcie priestorov bývalého kláštora, ale aj na pomoc v prevádzke zariadenia. „Dá sa nám pomôcť rôznymi spôsobmi, napríklad dobrovoľníckou činnosťou, pri manuálnych prácach alebo pri vypracovaní projektov, napríklad na dokončenie ešte nezrekonštruovaných častí. Netýka sa to však opatrovateľských a ošetrovateľských prác, na to máme našich odborníkov,“ hovorí predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Svetlo Anna Suchoňová.
Združenie sa napriek doterajšiemu neúspechu nevzdáva pôvodnej myšlienky vybudovať v centre hospic. Jej realizácia však bude závislá najmä od ústretovosti zdravotných poisťovní.
Martin JURČO
 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)