novinky z radnice

1. 3. 1807 – V Trnave umrel osvietenský kňaz a člen Slovenského učeného tovarišstva GAŠPAR HELMUTH, zakladateľ viacerých dobročinných základín (205. výročie).
4. 3. 2002 – Kardinál JOZEF TOMKO navštívil Spolok sv. Vojtecha v Trnave (10. výročie).
5. 3. 1882 – V Budapešti umrel trnavský rodák a cirkevný hodnostár JOZEF BERZÁK, organizátor sociálnej a zdravotníckej služby počas cholerovej epidémie v Trnave (130. výročie).
6. 3. 1777 – Cisárovná MÁRIA TERÉZIA vydala dekrét o presťahovaní Trnavskej univerzity do Budína (235. výročie).
6. 3. 1967 – V Budapešti umrel maďarský hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ hudobného folklóru ZOLTÁN KODÁLY, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (45. výročie).
7. 3. 1922 – V Leopoldove sa narodil akademický maliar EMIL PAULOVIČ, ktorý v rokoch 1960 – 65 pôsobil ako scénický výtvarník v Krajovom divadle v Trnave (90. výročie).
11. 3. 1932 – V Novej Vieske sa narodil básnik a prekladateľ JÁN ONDRUŠ, absolvent gymnázia v Trnave a člen tzv. trnavskej literárnej skupiny (80. výročie).
11. 3. 1947 – V Trnave sa narodil spevák populárnych piesní a pedagóg ĽUBOŠ NOVOTNÝ (65. narodeniny).
12. 3. 1822 – V Zavare sa narodil národný buditeľ, novinár, publicista, prekladateľ, vydavateľ a kňaz JOZEF KAROL VIKTORIN, spoluzakladateľ Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha, ktorý študoval v Trnave (190. výročie).
13. 3. 1917 – V Trnave umrel národovec, advokát a právnik FRANKO VESELOVSKÝ, riaditeľ Ľudovej banky v Trnave, funkcionár Spolku sv. Vojtecha a poslanec uhorského snemu (95. výročie).
14. 3. 1692 – Cisár LEOPOLD I. pozval do Viedne zástupcov mesta Trnavy a Trnavskej univerzity, aby sa spoločne pokúsili rozriešiť dlhotrvajúci spor o súdnu moc nad univerzitnými študentmi (320. výročie).
16. 3. 1717 – V Trnave sa narodil astronóm, matematik a univerzitný profesor FRANTIŠEK WEISS, prvý volený rektor Trnavskej univerzity a riaditeľ univerzitnej hvezdárne (295. výročie).
16. 3. 1932 – V Trnave bol založený Klub turistov (80. výročie).
16. 3. 1982 – V USA umrel básnik a prekladateľ ANDREJ ŽARNOV, vl. menom František Šubík, rodák z Kuklova, ktorý krátko pred emigráciou pôsobil v Trnave ako lekár – patológ (30. výročie).
19. 3. 1637
– V Bratislave umrel ostrihomský arcibiskup, uhorský prímas a kardinál PETER PÁZMÁŇ, zakladateľ Trnavskej univerzity (375. výročie).
24. 3. 2007 – V Bratislave umrel literárny historik, prekladateľ a pedagóg JÁN SEDLÁK, dramaturg Činohry SND, ktorý pôsobil v rokoch 1961 – 79 na PdFUK v Trnave (5. výročie).
25. 3. 1992 – V Trnave zriadili novodobú Trnavskú univerzitu (20. výročie).
27. 3. 1942 – V Trnave umrel bibliograf, literárny historik a cirkevný hodnostár ALOJZ ZELLIGER, trnavský farár, profesor Učiteľského ústavu, člen výboru Spolku sv. Vojtecha a zostaviteľ súpisu trnavských tlačí (70. výročie).
30. 3. 1947 – V Trnave sa narodila sudkyňa Ústavného súdu SR, vysokoškolská pedagogička a odborná publicistka VIERA MRÁZOVÁ, výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva (65. narodeniny).
31. 3. 1842 – V Liptovskom Mikuláši sa narodila divadelná ochotníčka, propagátorka dievčenského vzdelávania a publicistka MARÍNA MILOSLAVA HODŽOVÁ, ktorá v rokoch 1870 – 1901 žila v Trnave (170. výročie).
31. 3. 1927 – V Lipovci sa narodil pedagóg a publicista HENRICH JANUS, člen a funkcionár Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, ktorý dlhé roky pôsobil na PdFUK v Trnave (85. výročie).
P.R.

Zatiaľ nehodnotené