novinky z radnice

Šachoví skladatelia žijú vo väčšom ústraní ako hudobní skladatelia. Pozná ich len úzky okruh šachistov. Píše sa o nich len v odborných časopisoch alebo šachových rubrikách novín a časopisov, ktoré ich majú. O prvom slovenskom šachovom skladateľovi Arnoldovi Pongráczovi sme už písali r. 2011 v júlovom čísle. Teraz čitateľom predstavíme iného – žijúceho a významného, ktorý býva v Trnave-Modranke. Volá sa Ján Kozinka.

Narodil sa 8. februára 1937. Hoci už nedávno oslávil svoje sedemdesiate piate narodeniny, je ešte stále šachovo aktívny. Zaoberal sa všetkými odvetviami šachu: praktickým, korešpondenčným i kompozičným, v ktorom asi dosiahol najväčšie úspechy vrátane riešiteľských súťaží. Šachové skladby sú umele vytvorené úlohy šachovými skladateľmi a sú určené pre riešiteľov. Dostávajú sa k nim od skladateľov väčšinou prostredníctvom tlače.
Svoju prvú skladbu uverejnil ešte ako 17-ročný v r. 1954. K šachovej skladbe viedol aj svojho syna Romana, ktorý však viac inklinuje k praktickému šachu. Ján Kozinka o sebe prezradil: „Šach som sa naučil hrať od otca. Praktické skúsenosti som získal hraním s katolíckymi kňazmi v Modranke a Mederi. V rokoch 1952 – 53 som sa stal majstrom Gymnázia v Nových Zámkoch, 1953 – 54 v Topoľčanoch a 1954 – 55 v Trnave. Bol som dorasteneckým majstrom kraja Nitra (1953 – 54) a účastníkom majstrovstiev ČSR v Ostrave. Som majster okresu Trnavy 1956 – 57 a okresu Pezinok 1957 – 58 v kategórii dospelých. Ďalej majstrom TJ Žabokreky, TJ Veľké Ostratice a Modranka. Okrem aktívnej šachovej činnosti som bol dlhoročným funkcionárom v Telovýchovnej jednote Modranke, okresnom i krajskom šachovom zväze.“
Kozinka ako tréner naučil hrať šach takmer 150 záujemcov o „kráľovskú hru“ (z toho 18 dievčat). Robil aj rozhodcu v nižších súťažiach, hral i korešpondenčný šach, pokiaľ nedospel k presvedčeniu, že v tejto oblasti šachu vyhráva ten, kto má kvalitnejší šachový program.
Vráťme sa k jeho šachovej kompozičnej tvorbe: Zložil okolo sto šachových skladieb. Väčšinou sú to trojťažky, mnohoťažky a pomocné maty, kde začína čierny a pomáha bielemu dať čiernemu mat. Žije ako dôchodca, ale ešte skladá šachové skladby. Zorganizoval niekoľko riešiteľských súťaží a viedol šachové rubriky, napr. aj v Trnavskom hlase (1975 – 78).
Do ďalších rokov života mu želáme pevné zdravie, veľa príjemných chvíľ strávených nad šachovnicou a nech ešte zloží veľa zaujímavých skladieb pre šachových riešiteľov.
-GK-

 

Zatiaľ nehodnotené