novinky z radnice

Historicky prvé Trnavské športové hry seniorov sa uskutočnia 25. a 26. mája 2012 v Kalokagatii – Centre voľného času a v športovom areáli Slávie. Podujatie je súčasťou viacerých aktivít, ktoré chce mestská samospráva ponúknuť seniorom pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vyhláseného Európskou komisiou na rok 2012.

„Seniori sa v našich podmienkach stretávajú najmä na kultúrnych, poznávacích, liečebných a vzdelávacích podujatiach. Ich športové vyžitie má však väčšinou individuálnu formu. Cítili sme preto potrebu ponúknuť seniorom v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času a Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska športové podujatie, na ktorom si budú môcť spoločne zmerať svoje sily a zručnosti. Trnavské športové hry seniorov sú určené širokej seniorskej verejnosti, všetkým, ktorí v rámci svojich možností chcú a môžu vykonávať nenáročné športové disciplíny. Ďalším motívom tohto podujatia je poskytnúť seniorom priestor na trávenie voľného času aj s najmladšou generáciou – vnúčatami alebo pravnúčatami,“ povedala členka organizačného štábu Ingrid Huňavá z Kancelárie Zdravé mesto Trnava.
Pre seniorov sú pripravené súťaže vo viacerých športových disciplínach. V Kalokagatii – CVČ na Streleckej ulici si budú môcť muži aj ženy zmerať v piatok 25. mája sily v streľbe zo vzduchovky, stolnom tenise a v šachu. V sobotu 26. mája v areáli Slávie na Hajdóczyho ulici budú muži aj ženy pretekať v behu na 50, 60, 200 i 300 metrov a v hode granátom na cieľ. Špeciálne pre ženy je pripravený hod valčekom, pre mužov penaltový rozstrel na bránu. Zábavné voľné disciplíny ako hod na pyramídu, hod loptou do basketbalového koša a hod krúžkami na méty, budú určené pre tých, ktorí sa vopred neprihlásia do súťaží, ale priamo na Slávii neodolajú chuti zapojiť sa do športového diania. Organizátori nezabudli ani na pitný režim a na zábavné súťaže, na ktorých sa seniori môžu zúčastniť spoločne so svojimi vnúčatami alebo pravnúčatami. Súťažiaci dostanú na záver pamätné tričko a napokon sa všetci, bez ohľadu na vek, účasť v súťaži či športové výsledky, budú môcť spoločne zabaviť pri muzike. V prípade nepriaznivého počasia bude pripravený alternatívny program v telocvični na Slávii.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave sa počas prvých Trnavských športových hier seniorov bude venovať prevencii úrazovosti, poskytovaniu informácií a edukačného materiálu pre deti a seniorov v oblasti rýchlej pomoci pri život ohrozujúcich situáciách. Územný spolok Slovenského červeného kríža sa bude prezentovať ukážkami poskytovania prvej pomoci a realistickým maskovaním poranení. Obe prezentácie sa uskutočnia v areáli Slávie od 10. do 13. hodiny.
Podrobné informácie a prihláška na Trnavské športové hry seniorov budú k dispozícii na webovej stránke mesta, v denných centrách, TINS-ke, na radnici u informátora a na Mestskom úrade na Trhovej ulici u Mgr. Ingrid Huňavej v Kancelárii Zdravé mesto Trnava, tel. číslo 033/32 36 168.

 

Zatiaľ nehodnotené