novinky z radnice

1. 4. 1877 – V Trnave sa narodil učiteľ, publicista a redaktor Hasičských listov BELO VOLDÁN, organizátor protipožiarnej ochrany a veliteľ Slovenskej hasičskej jednoty v Trnave (135. výročie).
2. 4. 1982 – V Trnave umrel redaktor a prekladateľ VILIAM KOVÁR (30. výročie).
2. 4. 1992 – V Trnave umrel herec a režisér EMIL ADAMÍK, člen Krajového divadla i Divadla pre deti a mládež v Trnave (20. výročie).
3. 4. 1567 – V Trnave vypukol veľký požiar, pri ktorom zhorelo asi 150 domov, medzi nimi aj budova prvého jezuitského kolégia (445. výročie).
3. 4. 1927 – V Trnave sa narodil hudobný skladateľ a muzikológ LADISLAV BURLAS, zakladateľ slovenskej hudobnej historiografie (85. narodeniny).
3. 4. 1947 – V Hlohovci sa narodil futbalista a majster športu LADISLAV KUNA, hráč Spartaka Trnava a 5-násobný majster Československa (65. výročie).
7. 4. 1852 – V Trnave vyšlo prvé číslo Hurbanových Slovenských pohľadov po presídlení redakcie zo Skalice (160. výročie).
8. 4. 1582 – V Galante sa narodil uhorský palatín a gróf MIKULÁŠ ESTERHÁZY, ktorý významne podporil založenie Trnavskej univerzity a dal postaviť Univerzitný kostol (430. výročie).
9. 4. 1897 – V Bánovciach nad Bebravou sa narodil lekár ALOJZ PECHÁŇ, riaditeľ a hlavný lekár krajinskej nemocnice v Trnave, kde aj umrel (115. výročie).
9. 4. 1907 – V Šumiaci sa narodil lekár, vynálezca a konštruktér rozličných operačných nástrojov a pomôcok JÚLIUS GOLDA, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (105. výročie).
10. 4. 1997 – V Trnave sa začali práce na obnove kopuly Mestskej veže (15. výročie).
10. 4. 2011 – V Bratislave umrel spisovateľ, prekladateľ, publicista a kňaz RAJMUND ONDRUŠ, redaktor Vatikánskeho rozhlasu a pracovník vydavateľstva Dobrá kniha v Kanade, ktorý študoval a pôsobil v Trnave, kde je aj pochovaný (1. výročie).
11. 4. 1997 – Začalo sa vysielanie Mestskej televízie Trnava (15. výročie).
12. 4. 1882 – V Šoproni umrel trnavský rodák EDUARD MOLLER, literárny historik, publicista a stredoškolský profesor (130. výročie).
16. 4. 2007 – V novej budove Gymnázia Jána Hollého na sídlisku Na Hlinách v Trnave slávnostne odhalili bronzovú bustu básnika JÁNA HOLLÉHO (5. výročie).
18. 4. 1972 – V Bratislave umrel historik, múzejník, archivár a publicista OVIDIUS FAUST, ktorý v rokoch 1953 – 70 pôsobil v Západoslovenskom múzeu v Trnave (40. výročie).
22. 4. 1977 – V Trnave umrel hudobný skladateľ, hudobník, pedagóg a psychotronik JÁN LEHOTAY, profesor gymnázia, Učiteľského ústavu a neskôr PdFUK v Trnave (35. výročie).
26. 4. 2002 – V Bratislave umrel dirigent a zakladateľ viacerých speváckych zborov JOZEF POTOČÁR, ktorý pôsobil aj na PdFUK v Trnave (10. výročie).
27. 4. 1642 – Cisár FERDINAND III. prijal vo Viedni na audiencii delegáciu zástupcov mesta Trnavy (370. výročie).
27. 4. 1822 – V Rakovej sa narodil dramatik, spisovateľ, novinár, kňaz a politik JÁN PALÁRIK, ktorý študoval na seminári v Trnave, kde jeho meno nesie divadlo (190. výročie).
28. 4. 1772 – V Trnave umrel kancelár Trnavskej univerzity, ostrihomský kanonik a literárny pracovník LADISLAV BÁNYAI (240. výročie).
30. 4. 1952 – V Trnave vznikla Okresná ľudová knižnica, ktorá prevzala všetky fondy bývalej Verejnej knižnice mesta Trnavy (60. výročie).
P.R.

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)