novinky z radnice

Galéria mladých Galérie Jána Koniarka v Trnave sprístupnila v Kopplovom kaštieli expozíciu mladého trnavského autora Martina Kochana. Absolvent Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, odboru prírodopis a výtvarná pedagogika je v kontexte nášho mesta známy už z predchádzajúcich projektov, ktoré boli sčasti aj ambiciózne a vyvolali (niekedy až búrlivú) odozvu aj u laickej verejnosti. Aktuálna výstava dostala názov Katedrály periférie a kurátor výstavy Miroslav Zajac ju koncipoval ako kombináciu fotografií doplnenú o niektoré trojrozmerné objekty z plastu, ktoré sa tematicky dopĺňajú s tematikou mestského urbanizmu novodobej Trnavy.

„Na tomto projekte som pracoval dlhšiu dobu. Štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity mi dalo dobrý základ, ktorý mi dal možnosť rozvinúť aktivity aj na fakulte v Brne. Venoval som sa akejsi nadstavbe fotografie a architektúry. Vznikla v novom režime, ktorý prišiel po roku 1989, keď si mnohé záujmové skupiny začali nad panelákmi robiť nadstavbu. Teda, najmä pre tých ľudí, čo prišli z iných miest. Aj ja som s tým celkom nesúhlasil, preto som začal meniť vizuálnu podobu panelákov tým, že som z nich urobil mrakodrapy,“ hovorí Martin Kochan. Myšlienku dotvoril na Fakulte výtvarných umění v Brne. Otvoril spomínaný problém a využil aj to, že ešte nevedel používať grafický program, takže fotografie stavieb trnavských panelákov sú rôzne ohnuté. „Je to aj akýsi princíp konzumu a dnešnej spoločnosti – teda podoba paneláku, ktorý má tvar akéhosi ’vytláčania zubnej pasty’. Aj tie paneláky sú akési projekty toho, čo by sa hypoteticky mohlo v budúcnosti vystavať. Je to akoby ubytovanie pre tínedžerov, kde aj výťah je akousi húsenkovou dráhou. Nechcem presne vymedziť spôsob interpretácie, každý si v tom nájde, čo chce, aj napríklad spomínanú politiku. Na tomto princípe staviam proces tvorby fotografie obrazoviek trnavského interiéru, čo je ďalšia časť ex-ozície. Návštevníci uvidia nielen interiér, teda akýsi zdieľaný priestor obývačky, ale uvidia aj seba na fotografii a sklo, ktoré je dané na fotografiu v interiéri galérie,“ hovorí autor. Podobná myšlienka je vložená aj do trojrozmerných exponátov v tvare panelákov, ktoré sú vytvorené z plastickej hmoty – pôvodne magnetofónových kaziet. „Jedny sú originálne kazety, druhé nahrávky alternatívnej kultúry, sú tam zaznamenané aj informácie, ktoré som písal na tú kazetu. Je to presný princíp nadstavby architektúry,“ hovorí Martin Kochan. Podľa odborníkov – výtvarných teoretikov spája fotografie a objekty Martina Kochana nevšedný pohľad na Trnavu v štýle akéhosi trnavského neofuturizmu. Výstava potrvá v Galérii mladých v Kopplovom kaštieli do 14. februára 2010.

-maju-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2 (5x hodnotené)

prince U.S

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
Bags

I just couldn't leave your

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts.
Cheap Clubwear

Incredible, This particular

Incredible, This particular net website page is genuinely exciting and happiness to learn. I'm a gigantic fan from the subjects said.
Bosna Üniversitesi

prince U.S

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
tẩy lông

I was looking at some of your

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
Anavar

These are some great tools

These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
Descriptive Essay

I have read your article, it

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
non dual teachers

Nice to be visiting your blog

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
elektromos autó

Positive site, where did u

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
بازاریابی دیجیتال

New Zealand Landscape

Aiste Photography specialises in taking solo visitors, couples or small groups on private photography tours as well as sightseeing trips.
New Zealand Landscape

This is a smart blog. I mean

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue. and so much passion. You also know how to make people rally behind it. obviously from the responses.
Best Masterbuilt Electric Smoker

This was a really great

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
Rinjani Trekking Review

wewew

Positive site. where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though. ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
austin

dssd

Super-Duper site! I am Loving it!! Will come back again. Im taking your feed also. Thanks.
paleovalley coupon

I really appreciate this

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
hairstyles for women

Easy 1up system implements a

Easy 1up system implements a unique Reverse 1-Up compensation structure that allows each and every affiliate to begin making money with their very first sale.
easy 1 up

I haven’t any word to

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.find this

Nice to be visiting your blog

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
whats dare message and answers 2017

Thanks For sharing this

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
Snoring chinstrap

Thanks for a wonderful share.

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
Wholesale CBD Oil

Alpha Ripped

Alpha Ripped is a next generation fat burner. Incinerate fat, and sculpt lean muscle now with Alpha's revolutionary fat burner. Alpha Ripped

i read a lot of stuff and i

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
外汇交易账户

i read a lot of stuff and i

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
Necklace

Excellent article. Very

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.
black hat

Impressive web site.

Impressive web site. Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a pet sitter. which is very enjoyable. but I need to additional expand. Regards.
Wedding Dj Cheshire

This is a great post. I like

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Tattoo aftercare

Thanks For sharing this

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
island lifestyle brands

I in all likelihood valuing

I in all likelihood valuing every single piece of it. It is a fantastic site and better than average give. I have to thankful

Bosna Hersek Üniversiteleri

Big Rig Trailers For Sale -

Big Rig Trailers For Sale - New and Used. Our wide selection includes well-maintained semi trucks, heavy duty tractors, and semi trailers so you find what you need. When it comes to finding, the best new or used semi-trucks and trailers for sale, Guerra Truck Center, is your number one source!
New Semi Trailers For Sale

Nice to read your article! I

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
IPTV Headend

Thanks For sharing this

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
Website Advertising

Thanks for a wonderful share.

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
karen duncan 365

agen sbobet asia online

agen sbobet asia online terpercaya yang melayani cara pendaftaran sbobet bola dan maxbet casino online di indonesia sejak 2007
agen sbobet asia terpercaya

sdsds

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post!
Hero Instinct

I just found this blog and

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work. its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
los flight

Hello. I have browsed most of

Hello. I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting. maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
creamic

Thanks for another wonderful

Thanks for another wonderful post.
amygdalin b17

I'm glad I found this web

I'm glad I found this web site. I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know. im always look for people to check out my web site.
fans

prince U.S

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
3rd degree dwi

We sell adult electric

We sell adult electric scooter in United Kingdom. Our electric kick scooter includes maximum speed of 16mp, lightest weight 7.5kg ebs electronic brake, advanced motor technology and easy to carry. Now its easy to travel anywhere you want just take your electric scooter uk and enjoy the comfortable ride.
adult electric scooter

Jakartapokeronline.com adalah

Jakartapokeronline.com adalah Agen Judi Poker Terpercaya yang menyediakan berbagai macam permainan judi online
Agen judi poker terpercaya

prince U.S

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
check over here

dsdsds

Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative. i would like to bookmark the page so i can come here again to read you. as you have done a wonderful job.
fenceinstallation1.wixsite.com/mysite/news/

I found your this post while

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
buy winstrol pills cheap

anabolic steroids military

Marine Muscle was born out of frustration with the struggles people in American face with transforming their bodies AND our disgust with the multitude of ineffective poor-quality supplements that plagues the market in the United States today.
Legal Alternatives To Steroids

Thanks for sharing the post..

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..
Deep Web Search Engine

This is my first time i visit

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
intercom installation

Thanks For sharing this

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
Buy Weed Online Canada

The information you have

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...
Job Finder

Thanks For sharing this

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
Fathers Day 2017 Gift Ideas