novinky z radnice

Galéria mladých Galérie Jána Koniarka v Trnave sprístupnila v Kopplovom kaštieli expozíciu mladého trnavského autora Martina Kochana. Absolvent Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, odboru prírodopis a výtvarná pedagogika je v kontexte nášho mesta známy už z predchádzajúcich projektov, ktoré boli sčasti aj ambiciózne a vyvolali (niekedy až búrlivú) odozvu aj u laickej verejnosti. Aktuálna výstava dostala názov Katedrály periférie a kurátor výstavy Miroslav Zajac ju koncipoval ako kombináciu fotografií doplnenú o niektoré trojrozmerné objekty z plastu, ktoré sa tematicky dopĺňajú s tematikou mestského urbanizmu novodobej Trnavy.

„Na tomto projekte som pracoval dlhšiu dobu. Štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity mi dalo dobrý základ, ktorý mi dal možnosť rozvinúť aktivity aj na fakulte v Brne. Venoval som sa akejsi nadstavbe fotografie a architektúry. Vznikla v novom režime, ktorý prišiel po roku 1989, keď si mnohé záujmové skupiny začali nad panelákmi robiť nadstavbu. Teda, najmä pre tých ľudí, čo prišli z iných miest. Aj ja som s tým celkom nesúhlasil, preto som začal meniť vizuálnu podobu panelákov tým, že som z nich urobil mrakodrapy,“ hovorí Martin Kochan. Myšlienku dotvoril na Fakulte výtvarných umění v Brne. Otvoril spomínaný problém a využil aj to, že ešte nevedel používať grafický program, takže fotografie stavieb trnavských panelákov sú rôzne ohnuté. „Je to aj akýsi princíp konzumu a dnešnej spoločnosti – teda podoba paneláku, ktorý má tvar akéhosi ’vytláčania zubnej pasty’. Aj tie paneláky sú akési projekty toho, čo by sa hypoteticky mohlo v budúcnosti vystavať. Je to akoby ubytovanie pre tínedžerov, kde aj výťah je akousi húsenkovou dráhou. Nechcem presne vymedziť spôsob interpretácie, každý si v tom nájde, čo chce, aj napríklad spomínanú politiku. Na tomto princípe staviam proces tvorby fotografie obrazoviek trnavského interiéru, čo je ďalšia časť ex-ozície. Návštevníci uvidia nielen interiér, teda akýsi zdieľaný priestor obývačky, ale uvidia aj seba na fotografii a sklo, ktoré je dané na fotografiu v interiéri galérie,“ hovorí autor. Podobná myšlienka je vložená aj do trojrozmerných exponátov v tvare panelákov, ktoré sú vytvorené z plastickej hmoty – pôvodne magnetofónových kaziet. „Jedny sú originálne kazety, druhé nahrávky alternatívnej kultúry, sú tam zaznamenané aj informácie, ktoré som písal na tú kazetu. Je to presný princíp nadstavby architektúry,“ hovorí Martin Kochan. Podľa odborníkov – výtvarných teoretikov spája fotografie a objekty Martina Kochana nevšedný pohľad na Trnavu v štýle akéhosi trnavského neofuturizmu. Výstava potrvá v Galérii mladých v Kopplovom kaštieli do 14. februára 2010.

-maju-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2 (5x hodnotené)

sds

I read a article under the same title some time ago. but this articles quality is much. much better. How you do this
Netflix vs Hulu

If more people that write

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
SBI Recruitment

Thank you very much for the

Thank you very much for the sharing! COOL..
flash sample sales london

Get online trademark

Get online trademark registration in India in just 2 days easy fast and secure. Now register your Trademark at affordable cost of Rs 5800 with No hidden charges.
trademark registration

prince U.S

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
affordable signs

I recently found many useful

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
Residential Cleaning

I found your this post while

I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.
funny coffee mugs

You have a genuine capacity

You have a genuine capacity for composing one of a kind substance. I like how you think and the way you speak to your perspectives in this article. I concur with your state of mind. Much thanks to you for sharing. Make easy money online

Amazing, this is truly

Amazing, this is truly fascinating perusing. I am happy I discovered this and got the opportunity to peruse it. Awesome employment on this substance. I like it. stream TV

sdssd

Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review. but I can see your viewpoint.
Appleton WI

I like this post,And I guess

I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
CPL

I am trusting the same best

I am trusting the same best exertion from you later on also. Indeed your exploratory writing abilities has propelled me. internet jetset

I respect this article for

I respect this article for the all around scrutinized content and superb wording. I got so included in this material that I couldn't quit perusing. I am inspired with your work and expertise. Much thanks to you to such an extent. How to get import export code

Simply respecting your work

Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this website so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this important data at whatever point I surf the web! drop shipping business

Im no master, however I trust

Im no master, however I trust you simply made a brilliant point. You absolutely completely comprehend what youre talking about, and I can genuinely get behind that. Cheap Linux reseller hosting service

Thanks for the post and great

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
budmail

Keep up the fantastic work, I

Keep up the fantastic work, I read few posts on this website and I think that your web blog is real interesting
fast cash

I truly delighted in perusing

I truly delighted in perusing this post, enormous fan. Keep doing awesome me when would you be able to distribute more articles or where would I be able to peruse more on the subject? internet TV

All the contents you

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks souldesire

This is truly a decent and

This is truly a decent and instructive, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it, termites universalpest.com

Awesome study, I'm certain

Awesome study, I'm certain you're getting an extraordinary reaction. here pets

Thanks for the post and great

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
Injury attorneys

Being a web ad delivery

Being a web ad delivery network, ENATIMEDIA’s sole objective is raising your cash returns by means of state-of-the-art media armamentarium. We will aid you in achieving the clear-cut result rates in ad campaign performance, traffic conversion and other criteria according to your wishes.

nice

A debt of gratitude is in

A debt of gratitude is in order for your data, it was truly extremely helpfull.. دانلود قسمت شانزدهم عاشقانه

I am very much pleased with

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. dalaman transfers

Peace City

Frullare il silk tofu con il cacao, il tic e gli aromi. A parte montare gli albumi ricordandosi dopo averli montati un pò di aggiungere il Guar e continuare finchè non saranno montati a neve fermissima. Il Guar li avrà resi molto più densi e corposi. Mescolare gli albumi el resto del composto dal basso verso l'alto e riporre in frigo almeno 2/4 ore prima dell'uso. Porre la mousse in una coppetta e, volendo, spolverare con un pò di pepite Dukan al caramello tritate. here you can get Best Essay Writing Help

This is cool post and i enjoy

This is cool post and i enjoy to read this post. your blog is fantastic and you have good staff in your blog. nice sharing keep it up.
essay writers

Awesome and interesting

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. best products

prince U.S

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share.
Attorney Krispen Culbertson

rtrrtrt

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog. I just subscribe your blog. This is a nice blog..
brunch near me

Bug Free NC provides

Bug Free NC provides information about DIY pest control and professional pest control services for the North Carolina area.
Bug Free NC

I like this post,And I guess

I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
Real Estate Consultant Mumbai

prince U.S

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
book limo

Fantastic data on your site,

Fantastic data on your site, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Astounding understanding you have on this current, it's decent to discover a site that subtle elements such a great amount of data about distinctive specialists. Click here

Its a great pleasure reading

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
ecommerce

sdssd

Superbly written article. if only all bloggers offered the same content as you. the internet would be a far better place..
Ramadan Advertising Companies In Dubai

This is a great inspiring

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
android apps

This is my first time i visit

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
Google Cache to unblock

Good focuses you composed

Good focuses you composed here..Great stuff...I think you've made some genuinely intriguing points.Keep up the great work. webjobz

sdsd

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.Thanks For sharing this Superb articl
stream TV

dssd

I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website.
how to save on electricity

I recently found many useful

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
marketing tools

I have read a few of the

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
Mini Militia pro pack hack

I discovered your this post

I discovered your this post while hunting down some related data on site search...Its a decent post..keep posting and upgrade the data. Aerotech
Z

sdsd

Most of the time I don’t make comments on websites. but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
energy saving devices

I think that thanks for the

I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.
Supply Chain Management

I found your this post while

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
wedding outfits

This is very interesting

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
snaptube download

sdssds

dI admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much.
fuel marketing and sales

Positive site, where did u

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
getting help in windows 10