novinky z radnice

Bezplatné konzultácie pre deti a mladistvých do 18 rokov ponúka každú stredu od 15.30 do 16.30 h MUDr. Vladimír Zachar, PhD., v súkromnej ambulancii plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie na Mozartovej ulici 3 na prednádraží v Trnave.

Rodičia s deťmi a mladiství sa môžu dozvedieť viac o problematike materských znamienok, vrodených vývojových chybách kosti, šliach a nervoch ruky, odstávajúcich ušniciach a deformitách tváre, poúrazových stavoch ruky a tváre, korekcii jaziev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0908 859 087.
Tešíme sa na vašu návštevu

 

Zatiaľ nehodnotené