novinky z radnice

Mesto Trnava v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a ďalšími inštitúciami a organizáciami pripravuje Dni zdravia 2012, ktoré sa uskutočnia pod záštitou primátora mesta Trnavy 14. a 16. júna 2012.

Účelom tohto podujatia je poskytovať občanom mesta praktické diagnostické, ošetrovateľské a informačné služby, ukážky a osvetu zdravého spôsobu života. Predajno-prezentačné aktivity Dní zdravia 2012 sa uskutočnia 14. a 15. júna na Trojičnom námestí. Ak máte záujem propagovať počas týchto dní svoje produkty a služby, ktoré občanom ponúkate v oblasti zdravého životného štýlu, môžete sa prihlásiť u Mgr. Ingrid Huňavej, č. tel.: 32 36 168, e-mail: ingrid.hunava@trnava.sk.
Termín uzatvorenia prihlášok je 18. mája 2012. Prihlášku na Dni zdravia podujatia môžete získať na
www.trnava.sk.
Mgr. Ingrid Huňavá, kancelária Zdravé mesto Trnava

 

Zatiaľ nehodnotené