novinky z radnice

1. 5. 1512 – Trnavský mestský kapitán PAVOL HOLLÝ, ktorému patril Starý Linč, Biely Kostol a Opoj, daroval celý svoj majetok slovensky písanou listinou mestu Trnave (500. výročie).
1. 5. 1637 – Kráľ FERDINAND III. daroval Trnavskej univerzite Turčiansku prepozitúru (375. výročie).
1. 5. 1942 – V Trnave sa narodil jadrový fyzik a pedagóg IVAN WILHELM, rektor Karlovej univerzity v Prahe (70. narodeniny).
4. 5. 1592 – MICHAL ZEGEDINUS z Trnavy sa zapísal na univerzitu v Heidelbergu ako druhý poslucháč zo Slovenska (420. výročie).
4. 5. 1887 – V Ružomberku sa narodil telovýchovný pedagóg, organizátor a priekopník ľahkej atletiky na Slovensku JÁN HAJDÓCZY, ktorý v rokoch 1910 – 1939 pôsobil ako profesor gymnázia v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína jedna ulica (125. výročie).
4. 5. 1952 – V Trnave umrel akademický sochár JÁN KONIAREK, tvorca viacerých pomníkov v Trnave, kde jeho meno nesie galéria a ulica (60. výročie).
6. 5. 1237 – Kráľ BELO IV. potvrdil výsady, ktorými Trnavu oslobodil od platenia daní v celom Uhorsku (775. výročie).
6. 5. 1962 – V Trnave umrel maliar a výtvarný pedagóg PAVOL LUKACHICH, ktorý pôsobil na gymnáziu a na Učiteľskej akadémii, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam (50. výročie).
8. 5. 1837 – Trnavský rodák a neskorší kardinál JURAJ HAULIK sa stal záhrebským biskupom (175. výročie).
12. 5. 1772 – Lekárska fakulta Trnavskej univerzity sa presťahovala do novopostavenej a zvlášť pre ňu projektovanej budovy (240. výročie).
12. 5. 1992 – Prezident ČSFR vymenoval za prvého rektora novodobej Trnavskej univerzity astrofyzika, pedagóga a publicistu ANTONA HAJDUKA (20. výročie).
14. 5. 1877 – V Trenčíne sa narodil spisovateľ, prekladateľ a pedagóg JÁN DETRICH, autor informačnej monografie o Trnave, ktorý pôsobil ako učiteľ a správca ľudovej školy v Trnave, kde aj umrel (135. výročie).
14. 5. 1947 – V Trnave sa narodil lekár – psychológ a politik ALOJZ RAKÚS, bývalý minister zdravotníctva SR (65. narodeniny).
16. 5. 1817 – V Suchej nad Parnou sa narodil hudobný skladateľ, pedagóg a zbormajster ALEXANDER KAPP, profesor Učiteľského ústavu a gymnázia v Trnave a regenschori dómu (195. výročie).
19. 5. 1922 – V Lietavskej Lúke sa narodil hudobník, pedagóg, dirigent spevokolu Bradlan a odborný publicista VIKTOR BRÓS, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave (90. výročie).
21. 5. 2007 – V Trnave umrel hudobník, hudobný pedagóg, dirigent a skladateľ JOZEF KUDRI, nositeľ Ceny mesta Trnavy za rok 2001 (5. výročie).
24. 5. 1972 – V Trnave sa uskutočnil prvý Vlastivedný seminár, na ktorom si poprední slovenskí historici pripomenuli výročie založenia Mestského divadla a výročie otvorenia Detskej opatrovne (40. výročie).
28. 5. 1937 – V Trnave sa narodil pedagóg a hudobník – saxofonista VILIAM HUDCOVIČ, člen Old Boys Jazz Bandu (75. narodeniny).
28. 5.1942 – V Nitre sa narodila muzikologička, redaktorka a hudobná publicistka TERÉZIA URSÍNYOVÁ, ktorá vyše tridsať rokov prežila v Trnave (70. narodeniny).
29. 5. 1922 – Vatikán vyňal z Ostrihomskej diecézy jej slovenskú časť a dal ju do správy trnavskej apoštolskej administratívy. Za jej prvého apoštolského administrátora vymenoval pápež PIUS XI. neskoršieho biskupa PAVLA JANTAUSCHA (90. výročie).
30. 5. 1692 – Vo Viedni sa uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta Trnava s rektorom Trnavskej univerzity MARTINOM SENTIVÁNIM, na ktorom obe strany predniesli svoje argumenty v spore o právomoc nad univerzitnými študentmi v Trnave (320. výročie).
P.R.

Zatiaľ nehodnotené