novinky z radnice

RetrospektivaRetrospektíva je názov výstavy fotografií, prostredníctvom ktorej predstavujú v západnom krídle trnavskej radnice svoju doterajšiu tvorbu členovia fotoklubu Iris. Vernisáž sa uskutoční 3. februára o 17.30 h, výstava potrvá do 25. februára. Návštevníci tu nájdu výtvarné stvárnenie krajiny, zátišia, makrofotografie, ale aj portrétne alebo abstraktné fotografie.Občianske združenie Fotoklub Iris vzniklo koncom minulého roka transformáciou rovnomenného voľného združenia pokročilých fotografov, ktoré dovtedy pôsobilo pri Základnej umeleckej škole v Trnave pod predsedníctvom Petra Babku. Jeho členovia sú nositeľmi dlhoročnej trnavskej tradície vyspelej umeleckej fotografickej tvorby, ktorej základy položili v šesťdesiatych rokoch minulého storočia členovia fotoklubu Izofota pri Okresnom stavebnom podniku v Trnave.

Tu sa tvorivo angažovali pokročilí fotografisti Blažej Vittek, Ján Motulko, Ivan Vlk, Michal Ťašký, Ladislav Vymazal, Jozef Kôppl, Jozef Šelestiak, Miroslav Malacký, Dušan Dolenský, František Šimončič, Jozej Maras, Peter Orlický, Karol Dančo, Marián Prívozník a Peter Babka. Jadro Izofoty vytvorilo v roku 1973 fotoklub Iris pri Okresnom osvetovom stredisku v Trnave a postupne pribúdali aj noví členovia ako Jaroslav Drdúl, Kamil Fančovič, Marián Prívozník, Ján Ševeček, Vladimír Lužinský, Miroslav Stračár, Ivan Masár, Peter Vráblik, Pavol Pecha, Pavol Bohunický, Ivan Kopčáni, Naďa Kobetičová, Anton Komárňanský, Eugen Blažkovič, Karol Križan, Róbert Mrvečka, Milan Marônek, Tomáš Vlček, Ľuboš Vlček, Martin Karel, Ferdinand Brezovský, Mária Candráková, Miroslav Valent, Jiří Svoboda, Zuzana Horváthová, Igor Vražič, Marek Horváth, Peter Lukačovič, Juraj Jakubík, Petra Vlčková a Veronika Bahnová. Členovia sa okrem súťaží Trnavský objektív, AMFO, Digitamfo, zúčastňujú aj na súťaži Slovenského zväzu fotografov, kde získali najvyššie ocenenia. Významné sú ich prínosy v dokumentovaní života trnavského regiónu, publikačnej činnosti, výchove a vzdelávaní fotografov a práci v porotách súťaží. Programom novovzniknutého občianskeho združenia je pokračovať v úspešnom reprezentovaní Trnavy a kraja v oblasti fotografickej tvor by a odovzdávať svoje vedomosti mladšej generácii fotografov. V úzkej spolupráci s trnavskou mest- skou samosprávou chcú členovia fotoklubu Iris pripraviť v tomto roku aj novinku pre milovníkov umeleckej fotografie v našom meste – prvú výstavu fotografií pod holým nebom s názvom Fotopark Trnava a už po tretí raz sa budú podieľať na príprave súťažnej výstavy Genius loci Trnavy.

-eu-

www.irisfoto.sk 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)