novinky z radnice

1. 6. 1907 – V Bolerázi sa narodil hydrotechnik, projektant vodných diel a odborný publicista PETER DANIŠOVIČ (105. výročie).
2. 6. 1852 – V Trnave umrel básnik MIKULÁŠ DOHNÁNY, historik Slovenského povstania rokov meruôsmych a redaktor Slovenských pohľadov sídliacich v tom čase v Trnave (160. výročie).
2. 6. 1932 – V Leopoldove sa narodil poľnohospodársky odborník, šľachtiteľ kukurice a odborný publicista ALBÍN PIOVARČI, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (80. výročie).
3. 6. 1952 – V Trnave bola vládnym uznesením zriadená štvorročná Vyššia odborná poľnohospodárska škola s odborom chovateľským, ktorú neskôr premenovali na Poľnohospodársku technickú školu (60. výročie).
4. 6. 1932 – V Trnave sa narodil letecký odborník, meteorológ, horolezec, publicista a fotograf OTO CHUDÝ (80. výročie).
9. 6. 1397 – Kráľ Žigmund vydal dekrét, podľa ktorého cudzí obchodníci smeli v Trnave a na okolí predávať súkno len vo veľkom, teda v celých baloch (615. výročie).
9. 6. 1947 – V Trnave sa narodil publicista, umelecký fotograf a vydavateľ JOZEF ŠELESTIAK (65. narodeniny).
10. 6. 1902 – V Budapešti sa narodil športovec MIKULÁŠ KUCSERA, rekordér v skoku do výšky a účastník OH 1924 v Paríži, ktorý pôsobil ako bankový úradník v Trnave, kde je aj pochovaný (110. výročie).
11. 6. 1927 – V Trnave koncertovala Česká filharmónia pod dirigentskou taktovkou V. Talicha (85. výročie).
12. 6. 2002 – Štátny okresný archív v Trnave v rámci špeciálnej výstavy sprístupnil verejnosti vzácnu listinu uhorského kráľa Bela IV., ktorá je najstaršou zachovanou privilegiálnou listinou na Slovensku (10. výročie).
16. 6. 1927 – V Trnave sa narodil maliar a grafik ERNEST ŠPITZ (85. výročie).
17. 6. 2002 – V Bratislave umrela herečka a speváčka ZORA KOLÍNSKA, ktorá v rokoch 1962 – 65 pôsobila v Trnave ako členka súboru Krajového divadla (10. výročie).
19. 6. 1997 – V Trnave umrel ornitológ a odborný publicista FRANTIŠEK MATOUŠEK, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Krajského múzea, dnešného Západoslovenského múzea v Trnave (15. výročie).
19. 6. 2002 – V Trnave slávnostne otvorili prístavbu Kopplovho kaštieľa so stálou výstavou diela sochára JÁNA KONIARKA (10. výročie).
20. 6. 1947 – V Trnave sa narodil športovec – atlét MIROSLAV KIRINOVIČ, slovenský rekordér v chôdzi, reprezentant a tréner (65. narodeniny).
20. 6. 1992 – V Bratislave umrel trnavský rodák BEDŘICH KRAMOSIL, operný spevák a režisér (20. výročie).
22. 6. 1912 – V Paderovciach sa narodil profesor matematiky na trnavskom gymnáziu a ľahkoatletický rozhodca CYPRIÁN LUŽÁK, nositeľ Ceny mesta Trnavy za svoju pedagogickú činnosť a rozvoj mládežníckeho športu, ktorý umrel v Trnave v deň svojich 86. narodenín (100. výročie).
23. 6. 1942 – V Trnave umrel staviteľ organov KONŠTANTÍN BEDNÁR (70. výročie).
24. 6. 1432 – Trnavu počas výročného svätojánskeho jarmoku obsadili husiti (580. výročie).
25. 6. 1887 – V Hradci Králové sa narodil po slovensky píšuci spisovateľ, dramatik a autor učebníc IVO GAJDOŠ, vl. menom Jaroslav Jahelka, ktorý pôsobil ako učiteľ v Trnave, kde aj umrel (125. výročie).
27. 6. 1997 – Parlament schválil zriadenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (15. výročie)
29. 6. 1947
– V Trnave umrel biskup a prvý apoštolský administrátor trnavský PAVOL JANTAUSCH (65. výročie).
29. 6. 1982 – V Bratislave umrel herec a režisér MARTIN GREGOR, člen činohry SND a jej umelecký šéf, rodák z Trnavy, ktorému roku 1998 udelili Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam (30. výročie).
(P.R.)

Zatiaľ nehodnotené