novinky z radnice

Posledné projektové stretnutie v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Comenius, sa uskutočnilo v dňoch od 4. do 6. júna 2012. Tentokrát naše kroky smerovali do rumunského mesta Craiova. Projekt Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva bol realizovaný s podporou Európskej únie od augusta 2010.

Na stretnutí sa zúčastnili dve učiteľky anglického jazyka Erika Bučková a Eva Hlbocká a dvaja žiaci ôsmeho ročníka Alica Zagrapanová a Patrik Lukačovič. Počas šiestich dní sme sa posledný raz stretli s priateľmi nášho projektu s názvom Voda je všade okolo nás, ale nie je tu ani kvapka na pitie. Počas trvania programu bolo úlohou žiakov a študentov partnerských škôl vytvárať rôzne práce s tematikou vody. Raz to boli básne, inokedy prezentácie na tému ochrana vody, voda ako spôsob relaxácie, voda v spojení s náboženstvom a rôzne iné. Žiaci našej školy sa nielen dozvedeli nové informácie o rôznom využití, ochrane a vlastnostiach vody. Mali aj možnosť zúčastňovať sa na projektových stretnutiach v zahraničných partnerských školách, spoznať nových ľudí a kultúru v iných štátoch a zdokonaľovať sa v komunikácii v anglickom jazyku. Vďaka tmu, že bývali ubytovaní v zahraničných hosťovských rodinách, spoznávali spôsob života ľudí v rôznych krajinách.
Okrem pracovných povinností vyplývajúcich z projektu sme na stretnutiach mali čas aj na návštevu mnohých zaujímavých miest. Každá z partnerských škôl chcela zo svojej krajiny ukázať to najlepšie.
Na záverečnom stretnutí sme navštívili niekoľko historických múzeí, zámok Peleş a strašidelný zámok Bran v Transylvánii. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj návšteva Národného parku Nicolae Romanescu v meste Craiova.
Lúčenie s partnermi projektu na poslednom stretnutí bolo dojímavé, lebo počas dvoch rokov medzi nami vznikli pekné priateľstvá a spájajú nás nezabudnuteľné zážitky. Zostáva len dúfať, že sa možno raz stretneme pri realizácii iného projektu.
Mgr. Erika BUČKOVÁ

Zatiaľ nehodnotené