novinky z radnice

Na záver školského roka po skončení činnosti záujmových krúžkov je čas na bilancovanie. Tak aj mládežníci z filatelistických krúžkov, ktoré pracujú v Základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva a v Knižnici Juraja Fándlyho, môžu považovať práve sa končiaci školský rok za úspešný. V polovici júna sa zúčastnili po svedomitej celoročnej príprave v krúžku aj so svojimi vedúcimi trojdňových Dní mládežníckej filatelie vo Vzdelávacom centre Slovenskej pošty v Belušských Slatinách. Ich súčasťou bolo aj národné finále filatelistickej olympiády. V teste z odborných filatelistických a poštových znalostí ako aj s tvorbou miniexponátu najlepšie z mladých Trnavčanov obstál Adam Bachratý, ktorý v kategórii Z obsadil 2. miesto, čo zodpovedá striebornej medaile. Medzi staršími v kategórii B obsadila Veronika Chorvatovičová 3. miesto – bronz. Ďalším trnavským mládežníkom ušli medailové pozície takpovediac „o vlások“, keď obsadili štvrté miesta (Lenka Kubíková v „Áčku“ a jej sestra Mária v skupine B). Prvenstvo však neušlo Márii Kubíkovej vo výtvarnej súťaži, keď jej návrh na poštovú známku získal za stvárnenie jubilea 85 rokov KJF prvé miesto.
Úspešné výsledky v 38. ročníku filatelistickej olympiády mládeže ukazujú na to, že mladá filatelia v Trnave má do budúcnosti na čom stavať a zberateľstvo poštových známok nezanikne.
J. M., foto: autor

Zatiaľ nehodnotené