novinky z radnice

Najstaršia športovkyňa – účastníčka hier mala osemdesiatštyri rokov, najstarší muž mal osemdesiatjeden

Prvý ročník športového podujatia s názvom Trnavské športové hry, ktoré pripravila mestská samospráva v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia, sa uskutočnil za krásneho počasia v areáli Slávie Trnava. Výzvu organizátorov prijalo až sedemdesiat aktívnych účastníkov, ktorí si zmerali sily v piatich športových disciplínach pre mužov a štyroch disciplínach pre ženy.
Podujatie slávnostne otvoril primátor mesta Ing. Vladimír Butko. Súťaže sa začali behmi na 50 a 60 m, pokračovali hodom granátom na cieľ a valčekom do diaľky. Najväčší záujem bol o streľbu zo vzduchovky a penaltový rozstrel na bránku. Športové zápolenie sa ukončilo behom mužov na 300 m. Výhercovia jednotlivých disciplín boli odmenení peknými cenami a diplomami, ktoré im odovzdal Mgr. Peter Klenovský, vedúci odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave. Na záver boli odovzdané upomienkové predmety najstarším účastníkom pretekov. Najstarší pretekár mal 81 rokov a najstaršia dáma 84 rokov.
Organizátori z mestskej samosprávy veria, že kladné hodnotenie účastníkov prvého ročníka športových hier presvedčí aj ďalších seniorov o tom, že aktívny spoločenský život a primerané športové aktivity v seniorskom veku majú zmysel a ich záujem o účasť na podujatiach tohto typu bude narastať. Vďaka patrí aj spoluorganizátorom – Kalokagatii – Centru voľného času, Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska a rozhodcom z atletického klubu Slávia Trnava.
Mgr. Ingrid HUŇAVÁ, Kancelária Zdravé mesto Trnava, foto: autorka

 

Zatiaľ nehodnotené