novinky z radnice

Milí občania, ďakujeme vám za návštevu! ► Cena cestovného lístka v autobusoch od augusta stúpne ► Celodenné parkovanie v centre mesta za 1 euro sa končí ► Pozvánka pre seniorov na letné prehliadky mesta ► Trnava Tourism predstavila svoju vizuálnu identitu a pilotné projekty ► Nočné verše promenád so štyrmi poetickými výročiami ► Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna a predzáhradku

Milí občania, ďakujeme vám za návštevu!

Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 1. júna na trnavskej radnici, sa možno trochu neplánovane, ale zato vítane stal dňom tréningu detí za budúcich občanov mesta. Vzhľadom na skutočnosť, že program pripravený na nádvorí a v objektoch radničného komplexu pútal v dopoludňajších a skorých popoludňajších hodinách najmä pozornosť najmladších Trnavčanov, mestská samospráva sa môže nádejať, že títo budúci občania Trnavy si vytvoria o radnici predstavu ako o priateľskom mieste plnom ochotných ľudí, kam môžu prísť bez obáv, keď niečo potrebujú vybaviť a dozvedia sa to, čo ich zaujíma. Aj keď sa dospelí návštevníci, ktorých cez deň viažu pracovné povinnosti, začali vo väčšom počte objavovať na radnici až v popoludňajších hodinách, aj ich záujem bol potešujúci. Možné je, že si na tento spôsob návštevy úradnej inštitúcie potrebujú ešte zvykať, ale isté je, že keď už prišli, neoľutovali. Dôkazom bolo, že návštevníkov neznechutili ani kvapky dažďa, ktoré padali do džezového rytmu evergreenov a autorských skladieb záverečného koncertu v podaní obľúbených Old Boys Jazz Band.

Cena cestovného lístka v autobusoch od augusta stúpne

Cena cestovného lístka v autobusoch mestskej autobusovej dopravy bude od 1. augusta vyššia o 20 centov. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na 9. riadnom zasadnutí 26. júna. Dôvodom na toto rozhodnutie bol najmä fakt, že od posledného zvýšenia ceny cestovného v januári 2009 sa tržby Slovenskej autobusovej dopravy neustále znižujú a v súvislosti s tým stúpajú náklady na dopravu a straty, ktoré na základe zmluvy s prepravcom znáša mesto Trnava. Cena obyčajného cestovného lístka bude 70 centov, lístok so zľavou alebo za batožinu bude stáť 40 centov, za psa 60 centov, za detský kočík 30 centov, lístok pre občanov vo veku nad 70 rokov a s preukazom zdravotne ťažko postihnutých 10 centov. Cenovo výhodnejšia bude platba čipovou kartou, ktorá zároveň urýchli nástup a vybavovanie cestujúcich. Obyčajný lístok cez čipovú kartu bude stáť 50 centov, zľavnený a za batožinu 30 centov, za psa 50 centov a za detský kočík 20 centov. Občania nad 70 rokov a ťažko zdravotne postihnutí zaplatia za lístok čipovou kartou 7 centov.

Celodenné parkovanie v centre mesta za 1 euro sa končí

Poslanci mestského zastupiteľstva 26. júna schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy. Na rozdiel od súčasného stavu, keď vodiči parkujúcich áut platia daň vo výške 1 eura za vstup a zotrvanie v centrálnej mestskej zóne bez ohľadu na to, ako dlho autá na mieste zotrvajú, od 1. októbra 2012 budú opäť po šiestich rokoch platiť hodinové parkovné, ktorého výška bude závisieť od parkovacej zóny. Dôvodom na toto rozhodnutie bola najmä snaha o regulovanie statickej dopravy, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti množstvo áut stojí v centre celý deň za 1 euro a mnohí ďalší občania, prípadne aj návštevníci Trnavy, často nemajú šancu nájsť voľné miesto ani na pár minút. Najvyššia úhrada za hodinové parkovanie – 50 centov, bude preto v historickom centre v zóne A. Spoplatnené 20 eurami za hodinu bude aj parkovanie v zóne B – na parkoviskách pri amfiteátri, na Hospodárskej pri Trnávke, na Rybníkovej pri Relaxe a na celej Kollárovej ulici vrátane parkoviska oproti bývalým parným kúpeľom.
Parkovanie v zóne C, ktorú tvorí parkovisko na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike a budove VÚC, bude prvú hodinu zadarmo, začatá druhá hodina bude stáť 20 centov a od začatej tretej hodiny stúpne platba na 50 centov za hodinu. Ruší sa však súčasná povinnosť platiť v meste za parkovanie aj v sobotu.
Plné znenie nového VZN o dočasnom parkovaní nájdete na webstránke mesta Trnavy.

Pozvánka pre seniorov na letné prehliadky mesta

Prehliadky historického centra Trnavy sú ďalším príspevok mestskej samosprávy do programu, ktorý pripravila pre seniorov v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Počas dvoch prechádzok mestom, ktoré sa uskutočnia 18. júla a 15. augusta, sa seniori zoznámia zblízka a aj teoreticky s klenotmi trnavskej historickej architektúry v súvislosti s historickým vývojom Trnavy. Stretnutie účastníkov bude o 15.30 pred radnicou na Hlavnej ulici.
Mesto Trnava sa kontinuálne snaží vytvárať podmienky na aktívne využitie voľného času seniorov. Preto finančne pokrýva prevádzku ôsmich denných centier pre seniorov a počas roka pripravuje viacero kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, napríklad Pochod zdravia pre seniorov, Veľtrh pre seniorov, Promenádne koncerty dychovej hudby v amfiteátri, aktivity v rámci Mesiaca úcty k starším, atď.
Zapojenie do výzvy Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ktorej koordinátorom je sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR, je preto prirodzeným pokračovaním snáh Mesta Trnavy. Zamestnanci samosprávy sa od začiatku tohto roka zúčastňujú na rôznych školeniach a konferenciách zameraných na túto tému. Výsledkom je aj účasť mesta Trnavy vo výzve Mosty medzi generáciami alebo aktívny prístup k životu v každom veku a spolunažívanie všetkých generácií spolu s mestom Banskou Bystricou, Úniou miest Slovenska a Združením miest K-8.

Trnava Tourism predstavila svoju vizuálnu identitu a pilotné projekty

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Trnave 20. júna, predstavila nová oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism vizuálnu identitu, pod ktorou chce prezentovať destináciu Trnava a jednotlivé produktové línie. Ďalšou témou bolo predstavenie pilotných projektov a korporátnej webovej stránky www.trnavatourism.sk. Výsledkom prezentácie sú naplánované workshopy na rôzne témy z oblasti cestovného ruchu, ktoré sa uskutočnia v júli. Témy a presné termíny budú zverejnené na webstránke OOCR. Na záver stretnutia bolo slávnostne uvedené do života nové logo organizácie.
Účastníkmi stretnutia boli členovia Trnava Tourism, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Stanislav Rusinko, ďalší zástupcovia MDVRr SR, Slovenskej asociácie cestovného ruchu a odborníci z oblasti gastronómie, hotelierstva a služieb.

Nočné verše promenád so štyrmi poetickými výročiami

Deviaty ročník podujatia Nočné verše promenád sa uskutoční v sobotu 21. júla 2012 o 22. hodine pri svetle fakieľ v trnavskej promenáde – Sade Antona Bernoláka. Účastníci si pripomenú 80. výročie narodenia Jána Ondruša, 30. výročie úmrtia Andreja Žarnova, 160. výročie úmrtia Mikuláša Dohnányho, 85. výročie narodenia Miroslava Válka a tvorbu ďalších regionálnych autorov, ako aj víťazov celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v priestoroch západného krídla radnice.

Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna a predzáhradku

Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna a najkrajšiu predzáhradku v Trnave vyhlasuje aj v tomto roku Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt mestského zastupiteľstva. Jedinou podmienkou účasti v súťaži je poslať fotografiu alebo písomný opis objektu s menom, adresou a číslom telefónu, prípadne iným kontaktom na adresu Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Trhová 3. Uzávierka je 15. októbra, komisia vyhodnotí súťažné návrhy do 31. októbra. Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna bude honorované sumou 130 eur, druhé 95 a tretie 60 eur.
Výherca v súťaži o najkrajšie upravenú predzáhradku získa 160 eur, druhý v poradí 125 eur, tretí 90 eur. Komisia si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.
-red, foto: eu-

Zatiaľ nehodnotené