novinky z radnice

Členská výstava Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska v Západoslovenskom múzeu

Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska je organizácia umelcov, ktorá má v súčasnosti okolo 200 členov zo Slovenska i niekoľko hostí zo zahraničia. Dlhoročným predsedom Združenia a organizátorom všetkých podujatí a výstav je akad. maliar Róbert Almási. Členovia Združenia vystavujú pravidelne na troch spoločných výstavných projektoch, ktoré sa opakujú v pravidelných cykloch, a tými sú krajinárska výstava Iná krajina, výstava s erotickou tematikou Erató a členský Salón. Kým dve výstavy spomínané ako prvé bývajú skôr komornejšieho charakteru, Salón je predurčený na veľkú prezentáciu tvorby autorov, pretože už dlhodobo býva inštalovaný vo veľkých výstavných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.
Prostredníctvom Salónu môžu umelci v skrátenej podobe – niekoľkými dielami – predstaviť svoju najnovšiu tvorbu. Prezentujú sa na ňom aj štipendijné práce za uplynulé dvojročné obdobie. Vernisáž tejto výstavy je vždy príležitosťou na stretnutie autorov, konfrontáciu ich tvorby a inšpiratívne diskusie. Na ozvláštnenie a inšpiráciu pre umelcov bola už dva razy zadaná i téma, ktorá však nie je pre autorov zaväzujúca, môžu predstaviť svoju tvorbu i mimo nej. V roku 2010 to boli terče, téma motivovaná práve prostredím Západoslovenského múzea a jeho zbierkou historických terčov. Tento ročník je venovaný autoportrétu. Na pozvánku bol vybraný jeden z najslávnejších autoportrétov v histórii výtvarného umenia vôbec – autoportrét Leonarda da Vinci.

Autoportrétom má možnosť každý z autorov načrieť do svojej podstaty, do svojho sveta. Tému možno poňať ako klasický realistický portrét, ale i ako výsostne intímny pohľad na samého seba – sebareflexiu, ktorá nemusí mať nič spoločné s realistickým umeleckým vyjadrením. Téma ponúka opäť široké spektrum umeleckého výrazu, kde si každý z autorov môže nájsť to, čo mu vyhovuje a čo ho charakterizuje. Vystavená kolekcia predstavuje niečo vyše stovky diel od 52 autorov. Zastúpené sú predovšetkým klasické maliarske techniky, ale aj grafika, tlač, fotografia, počítačová grafika a niekoľko prác v materiáloch – keramika, kov, drevo, mozaika, sklo. Výstava autoportrétov, ale i umeleckých diel s inou tematikou od členov Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska potrvá tento rok v Západoslovenskom múzeu v Trnave až do konca letných prázdnin.
PaedDr. Simona JURČOVÁ, kurátorka výstavy

Foto: Milan Marciňa, Pokrkvaná tvár, 2012

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)