novinky z radnice

Počas dvadsiatich rokov sme privítali v knižnici deti nielen z celého Slovenska, ale i z Česka, Rumunska, Rakúska, Nemecka, Španielska, z Anglicka i z Ameriky

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave aj v tomto roku pripravuje pre všetky prázdninujúce deti program pod názvom Prázdninový superklub. Jeho jubilejný dvadsiaty ročník ponúka počas letných prázdnin zaujímavé podujatia vždy v stredu od 10. do 12. h v oddelení pre deti.
Nultý ročník superklubu sa uskutočnil v roku 1992, keď sme pripravili program pre jedenásť detí na celý týždeň. Na základe tejto skúsenosti sme si uvedomili, že knižnica nepozná prázdniny a práve v tomto čase máme príležitosť podporovať nadobudnutý kultúrny návyk čítania a pravidelný kontakt s knihou a novými informáciami. Pozorujeme, že každé prázdniny sa vytvorí skupinka detí, ktoré u nás trávia veľkú časť svojho voľného času. Najlákavejším dňom však je streda. V tento deň pripravujeme spoločný program. Deti sa nemusia vopred prihlasovať, prídu iba vtedy, kedy im to vyhovuje, žiadne stretnutie nie je záväzné. Výnimky tvorili iba výlety mimo mesta, ako bola napríklad návšteva Bibiany v Bratislave alebo Hvezdárne a planetária v Hlohovci. Účasť v klube podmieňujeme platným členstvom v knižnici. Program je koncipovaný tak, aby sme deťom poskytli oddych, zábavu i poučenie. Na rozlúčke s prázdninami nikdy nechýba odmeňovanie najaktívnejších „superklubákov“ diplomami a vecnými cenami. Najvzácnejšie je však tričko s nápisom Prázdninový superklub v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Autorom loga Prázdninového superklubu je priateľka knižnice výtvarníčka Oksana Lukomska.
Účasť detí na týchto stretnutiach každý rok stúpa. Napríklad, pred desiatimi rokmi navštívilo Prázdninový superklub 143 detí, v minulom roku sa superklubu zúčastnilo 842 detí, čo bolo priemerne takmer 93 účastníkov na jedno podujatie. Trnavské deti často privedú i svojich kamarátov, ktorí v meste iba prázdninujú. Počas 20 rokov sme privítali v superklube deti nielen z celého Slovenska, ale i z Česka, Rumunska, Rakúska, Nemecka, Španielska, z Anglicka i z Ameriky. Teší nás, že s deťmi prichádzajú aj ich rodičia, starí rodičia i starší súrodenci, ktorých zaujali naše aktivity. Pracovníčky oddelenia pre deti si vyslúžili od rodičov dokonca i vysvedčenie s veľkou jednotkou. Často sa stáva, že knihovníčky, rovnako ako deti, prerušia svoju dovolenku, pretože, keď je streda, treba byť v knižnici. Pri organizácii letných aktivít nám vo viacerých ročníkoch finančne pomohlo Mesto Trnava.
Prázdninový superklub 1992 – 2011 v číslach: Privítali sme viac ako 50 hostí, medzi nimi boli hasiči, záchranári, historici, lesníci, policajti, herci, spisovatelia, výtvarníci, ilustrátori, keramikár, pernikár, jaskyniar, misionár a pod. Spolu sa uskutočnilo 151 stretnutí. Počet účastníkov bol dovedna 5 588, rekordná návšteva bola 166 na jednom podujatí. Uskutočnilo sa 28 rôznych tvorivých dielní (origami, náramky priateľstva, šijeme pre Barbie, rozprávkový strom, maľovaná brána, maľovaný kameň) a vedomostných a hravých súťaží (scrabble, slovné preteky, milionár, hlavolamy, krížovky, maľované krížovky).
Počas mesiacov júl a august sa deti stretajú aj s časopisom Čaruška, ktorý vychádza dvakrát ročne už šestnásty rok, a do ktorého môže prispieť každý malý čitateľ. Vždy sa tam nájde aj úloha na prázdniny. Je to tak aj v jubilejnom roku 2012.
Veľa účastníkov nám počas organizovania superklubu vyrástlo a prekročilo hranicu 15 rokov, v nasledujúcich ročníkoch potom pracovali ako dobrovoľníci. V tomto jubilejnom ročníku mnohí z nich zasadnú do kresla pre hosťa. Okrem nich prídu ďalší zaujímaví hostia. (Program je uvedený na zadných stránkach tohto vydania).
Sme presvedčení, že aj v tomto roku sa naši detskí čitatelia prázdninových dlhých chvíľ báť nemusia, že opäť nájdu cestu do knižnice, kde nájdu nových kamarátov, oddych, poučenie i zábavu.
Benjamína JAKUBÁČOVÁ, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

 

Zatiaľ nehodnotené