novinky z radnice

Nová prírodovedná výstava s názvom Poznáme Kamenný mlyn? bola začiatkom júna sprístupnená v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave – kláštore klarisiek.

Výstava zoznamuje návštevníkov s prírodou tohto chráneného územia v intraviláne mesta. História Kamenného mlyna siaha do roku 1528, kedy je o ňom prvá písomná správa. Lokalitu tvoril lužný les a prirodzené rybníky. Z potoka Parná viedli náhony k mlynom, podľa ktorých sa územie nazýva. V rokoch 1955 – 56 bola vybudovaná sieť rybníkov. Už v roku 1960 boli rybníky vyhlásené za chránené. Od roku 1974 sú štyri rybníky pri železničnej trati vyhlásené za chránenú študijnú plochu na ochranu vodného vtáctva a biocenóz. Park pri rybníkoch je posledný zvyšok pôvodného lužného lesa.
Zo štyroch rybníkov chráneného územia sú pre nedostatok vody napustené iba dva. Zvyšné dva sú zarastené pálkami, trsťou, vŕbami, hadincom obyčajným, čerkáčom obyčajným, ktoré možno vidieť na vystavených farebných fotografiách. Zaujímavé sú pohľady na rybníky v rôznych ročných obdobiach. Zdokumentovaná je flóra a fauna z tohtoročnej jari, keď na rybníkoch horelo, i to, ako sa s ohňom vyrovnala príroda.
Základom výstavy sú preparáty viacerých vodných vtákov, z ktorých žije na rybníkoch okolo 150 druhov. Bohaté brehové porasty pálky a trste sú vhodné na ich zahniezdenie. Vo vitrínach sú vystavené napríklad kúdeľnička lužná s hniezdom, potápka chochlatá a potápka malá, niekoľko druhov kačíc – kačica divá, kačica ostrochvostá, kačica chrapka a kačica chripľavka, chochlačka sivá a chochlačka vrkočatá, chriašteľ vodný, trsteniarik veľký, samec bojovníka bahenného v svadobnom šate, a pod. Dominantou výstavy sú labuť veľká, beluša veľká, hlaholka obyčajná, volavka popolavá a volavka purpurová. Návštevníkov zaujme i kaňa močiarna, ktorá hniezdi na rybníkoch.
Pozornosť určite upúta mapa z päťdesiatych rokov 20.storočia, ktorá znázorňuje rekreačnú oblasť Kamenný mlyn z tej doby. V pultovej vitríne je vystavený hmyz z tejto oblasti – zástupcovia vážok a šidielok, napr. vážka červená a vážka pestrá, hadovka obyčajná a hadovka lesklá, šidlo modré a šidlo pestré a iné.
Mgr. Elena ZLATOŠOVÁ, botanička Západoslovenského múzea v Trnave

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)