novinky z radnice

Vzhľadom na začínajúcu sa letnú sezónu a s ňou súvisiacu návštevu umelých kúpalísk, prírodných kúpalísk a vodných nádrží regionálna hygienička MUDr. Ľubica Kollárová a MUDr. Dagmar Kollárová z odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trnave odpovedali na otázky Noviniek z radnice ohľadom zdravotných rizík hroziacich pri rekreačnom kúpaní.

Akými infekciami sa môžeme nakaziť pri kúpaní na umelých kúpaliskách?
Pri kúpaní na umelých kúpaliskách nám hrozia rôzne infekcie hlavne pri zanedbaní dezinfekcie vody, pri jej nedostatočnej výmene, v dôsledku nedostatočnej údržby a čistenia priestorov kúpaliska, ale tiež zo strany návštevníkov, ktorí majú prenosné ochorenie.
Z bakteriálnych pôvodcov môžu pri vyššom výskyte vyvolávať hnačkové ochorenia tzv. koliformné baktérie, ktoré sú indikátorom fekálneho znečistenia vody. Tieto baktérie vyvolávajú ochorenia najmä u osôb s oslabenou imunitou.
Vodou sa prenášajú baktérie rodu Salmonella a Shigella, ktoré vyvolávajú závažné hnačkové ochorenia, môžu mať ťažký klinický priebeh najmä u malých detí a starých osôb v dôsledku dehydratácie. Osoby, ktoré sú akútne choré alebo v rekonvalescencii ochorenia, sa nesmú kúpať v kúpaliskách, pretože svojimi výlučkami (stolicou) môžu kontaminovať vodu a požitím takejto vody sa ochorenie prenesie na ďalšie osoby.
Pri kúpaní v bazénoch sa možno nakaziť vírusovými ochoreniami spôsobenými enterovírusmi a adenovírusmi. Vylučujú sa stolicou a kvapôčkami sekrétu z dýchacích ciest infikovaných osôb. Spôsobujú horúčkové ochorenia, zápaly dýchacích ciest, enterovírusy môžu vyvolať zápal mozgových blán. Vodou znečistenou stolicou od osoby chorej na vírusovú žltačku typu A sa môže preniesť aj táto nákaza vyvolávajúca infekčný zápal pečene.
Na kúpaliskách vzhľadom na vlhké prostredie sme ohrození hubovitými ochoreniami – kandidózami (plesňové a kvasinkové ochorenia), ktoré sa prenášajú nepriamo cez spoločné priestory (rošty v sprchách a pod.).
Na kúpaliskách s vodnými atrakciami vzniká pri rozprašovaní vody aerosol, ktorý je nebezpečný z dôvodu možného prenosu legionelózy. Pôvodcom tohto ochorenia je Legionella pneumophila, ktorá u oslabených jedincov môže vyvolať zápal pľúc.
V bazénoch s termálnou vodou sa môžu vyskytovať prvoky (améby), napr. druh Naegleria fowleri, ktorá spôsobuje ťažký zápal mozgu a mozgových blán.
Akými prenosnými ochoreniami sme ohrození pri kúpaní v prírodných kúpaliskách?
Jazerá a vodné nádrže môžu byť zase kontaminované zvieracími výlučkami, preto pri kúpaní sa v týchto vodách sú nebezpečné niektoré infekcie prenosné zo zvierat na človeka, napr. leptospiróza. Ide o horúčkové ochorenie so závažným klinickým priebehom. Prameňom nákazy sú hlodavce, ktoré vylučujú pôvodcu nákazy močom. Vstupnou bránou infekcie bývajú povrchové rany, ale aj očné spojovky, sliznica úst a nosa.
Ďalším ochorením je kampylobakterióza. Rezervoárom pôvodcu nákazy je divoké vtáctvo, ktoré kontaminuje prírodné vodné zdroje. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, hnačkou, zvracaním, bolesťami brucha.
Aké iné riziká nám hrozia pri kúpaní v prírodných lokalitách okrem infekčných ochorení?
Okrem infekčných ochorení sa môžu v prírodných kúpaliskách premnožiť tzv. sinice. Sú to drobné mikroskopické organizmy zelenej až modrozelenej, prípadne červenej farby, ktoré sa vo vode rozmnožia natoľko, že ju sfarbia alebo sa hromadia na hladine v podobe farebnej kaše nazývanej vodný kvet. Tieto organizmy môžu u citlivých jedincov vyvolať alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky a zápaly očných spojoviek. Po prehltnutí vody so sinicovými jedmi sa môžu prejaviť toxické účinky nevoľnosťou, vracaním, bolesťami hlavy, kŕčmi svalstva.
Aby bol pobyt pri vode len zdrojom odpočinku, relaxácie a športového vyžitia bez hroziacich infekčných ochorení, je dôležité nielen dodržiavanie hygienických opatrení zo strany prevádzkovateľov kúpalísk, ale aj rešpektovanie hygienických pravidiel návštevníkmi kúpalísk a ich zdravotná uvedomelosť a ohľaduplnosť.
NzR ďakujú za rozhovor

Zatiaľ nehodnotené