novinky z radnice

V bežiacom toku dejín odkrýva v sebe človek aj nespokojnosť so smerovaním života vo vedomí konečnosti. Viacero dátumov a rokov bolo spojených s koncom sveta či ľudstva. Práve prebiehajúci rok zaradili proroci záverečnej bodky k takýmto rokom.
Popri úsmeve nad fatálnosťou čísel treba priznať, že rozhodne ide o zaujímavý tok času v tohtoročnom dianí.
Na osobnej, miestnej i celospoločenskej rovine.
Začiatkom roka mi nečakane tragicky zomrel svokor. Môj otec už mesiace vysilený bojom na pomedzí sveta viditeľného a tušeného, pred pár dňami prekročil rieku života Styx.
Na úrovni samosprávy sme sa rozlúčili s viceprimátorom, ktorý odišiel do inej funkcie. V jeho očiach i v očiach jeho spolupracovníkov sa leskli slzy.
V Trnavskej arcidiecéze opäť nemáme arcibiskupa. Róbert Bezák, pre mnohých veriacich i neveriacich obľúbený arcibiskup, bol neštandardne odvolaný.
Systém dôchodkov a sociálnej pomoci a miestami i súčasný ekonomický systém je na kolenách. Vedci skúmajú Higgsov bozón, ktorý zásadne mení pohľad na svet atómov, galaxie a planét. Objav borí mnohé vedecké poznatky z učebníc.
Po polčase roka nás bežiaci čas stále mení.
Vo všetkých týchto súkromných i celospoločenských udalostiach padali nielen slzy, ale i svety. Svety našich predstáv, istôt a presvedčení. V istom slova zmysle skončil nejeden svet. Nastal jeho koniec. Napriek pádu svetov však niečo zostalo. V predchádzajúcom i v novom, inom svete. To, čo sme pre dobro a ľudí spravili. Ryhy rôznych hĺbok v duši a v mysli. Ryhy vzťahov, hľadania a myslenia. V neviditeľnom svete ducha, ktorý sa nekončí a nikto ho nevezme.
Aj preto nemám obavy z koncov sveta.
Napriek zovretiam i úzkosti srdca. Slzy, ktoré sa pritom tlačia do očí, sú očistným prúdom stekajúcim po lícach. Ťažkosti mysle s odkrytím širších dimenzií sú cestou pre porozumenie tušeného. V tom čírení duše nespokojnej s realitou cítiť túžbu po pravde. Pravde, ktorá oslobodí od neistôt.
Pravde, ktorú nikto nevlastní. Nedá sa na ňu iba čakať. Odkrýva sa pri jej hľadaní i pri padaní starých svetov. V úsilí o ňu, v pokore srdca a tušení presahov duše.
Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (35x hodnotené)