novinky z radnice

1. 8. 1977 – V Trnave umrel (pochovaný na Dobrej Vode) spisovateľ, odborný publicista, prekladateľ a pedagóg ERNEST MIKLOVIČ (35. výročie).
2. 8. 1747 – V Trnave sa narodil pedagóg, fyzik a autor učebníc FRANTIŠEK HANDERLA, profesor Trnavskej univerzity, neskôr dekan filozofickej fakulty univerzity v Budíne (265. výročie).
3. 8. 1997 – V Trnave umrel literát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, ktorý pôsobil ako knihovník a redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha (15. výročie).
5. 8. 1982 – V Bratislave umrel trnavský rodák VIKTOR EGRI, vl. menom V. Eisler, spisovateľ, dramatik, prekladateľ, novinár a publicista (30. výročie).
7. 8. 2007 – V Trnave umrel sochár, výtvarník a medailér pôsobiaci v Paríži WILLIAM SCHIFFER, rodák zo Zvončína, ktorý prežil detstvo v Trnave, kam sa na sklonku života vrátil. Roku 1997 mu mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo (5. výročie).
8. 8. 1737 – V rakúskom Salzburgu sa narodil maliar a trnavský mešťan JOZEF ZANUSSI, autor známej veduty Trnavy, tvorca portrétov cirkevných hodnostárov a mnohých oltárnych obrazov v Trnave, kde aj umrel (275. výročie).
8. 8.1952 – V Bratislave sa narodil lekár TIBOR KRUŽLIAK, primár chirurgickej kliniky v Trnave, ktorý prednášal aj na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Roku 2011 mu udelili Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam (60. výročie).
12. 8. 1802 – V Modranke vypukol veľký požiar (210. výročie).
16. 8. 1792 – V Dojči sa narodil národovec, cirkevný hodnostár, geograf, spisovateľ a cestovateľ ŠTEFAN NEMEČKAJ, ktorý pôsobil v Hrnčiarovciach a v Trnave, kde aj umrel (220. výročie).
17. 8. 1962 – V Trnave umrel slepý organový virtuóz a hudobný skladateľ ERNEST EMANUEL SCHUMERA, ktorému Mesto Trnava udelilo roku 2002 Uznanie in memoriam za rozvoj hudobnej kultúry v Trnave a celoživotnú tvorbu; jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa vo Františkánskom kostole (50. výročie).
17. 8. 2002 – V Trnave umrel psychológ, vysokoškolský pedagóg, odborný publicista a autor učebníc JOZEF ROSINA, ktorý prednášal na PdFUK a v rokoch 1991 – 98 aj na Trnavskej univerzite (10. výročie).
19. 8. 1942 – V Trnave sa narodil umelecký fotograf BLAŽEJ VITTEK (70. narodeniny).
22. 8. 1767 – V Kráľovej pri Senci sa narodil trnavský mestský kapitán JOZEF NEUMILLER- UJGYÖRGYI, účastník sprisahania uhorských jakobínov (245. výročie).
24. 8. 1602 – V Bratislave sa narodil rektor Trnavskej univerzity, dramatik, náboženský spisovateľ a kazateľ PETER BELECI (410. výročie).
24. 8. 1777 – Uskutočnila sa posledná prednáška na Trnavskej univerzite pred jej presťahovaním do Budína (235. výročie).
25. 8. 1832 – Grófka TERÉZIA BRUNSWICKOVÁ predložila na zasadnutí trnavského magistrátu návrh na otvorenie detskej opatrovne v Trnave (180. výročie).
25. 8. 1887 – V Trnave sa narodila operná a koncertná speváčka ROZÁLIA MARSCHALKOVÁ, sólistka opery v Budapešti (125. výročie).
25. 8. 1912 – V Mýtnej sa narodil pedagóg a odborný publicista JURAJ BRŤKA, ktorý prednášal na PdFUK v Trnave (100. výročie).
26. 8. 1952 – V Trnave sa narodil kulturista ANTON HOLIČ, majster Európy, nositeľ Uznania za vynikajúcu športovú reprezentáciu mesta Trnavy (60. narodeniny).
30. 8. 1637 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, ktorý je dnes metropolitným chrámom slovenskej cirkevnej provincie (375. výročie).
P.R.

Zatiaľ nehodnotené