novinky z radnice

2. 9. 1637 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná promócia prvých bakalárov filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (375. výročie).
2. 9. 1827 – V Trnave umrel básnik, náboženský spisovateľ, prekladateľ a kňaz VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva (185. výročie).
3. 9. 1927 – V Trnave sa narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER, absolvent Obchodnej školy v Trnave (85. narodeniny).
3. 9. 1992 – V Bratislave umrel literárny vedec, historik, výtvarník, redaktor a editor OSKÁR ČEPAN, rodák z Cífera, absolvent trnavského gymnázia a Čestný občan mesta Trnava in memoriam (20. výročie).
5. 9. 1722 – Mestská rada sa rozhodla dať nahradiť všetky slamené strechy v Trnave pevnou krytinou, aby tým zamedzila častým požiarom (390. výročie).
9. 9. 1942 – V Trnave sa narodil bývalý riaditeľ Galérie Jána Koniarka, historik bábkarstva a publicista VLADIMÍR SIVÁČEK (70. výročie).
10. 9. 1382 – V Trnave umrel uhorský a poľský kráľ ĽUDOVÍT I., ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove pošty na Pekárskej ulici (630. výročie).
12. 9. 1942 – V Bratislave sa narodil režisér a dramaturg MIKULÁŠ FEHÉR, bývalý riaditeľ Trnavského divadla, ktorý žije v Trnave (70. narodeniny).
13. 9. 2002 – V budove Arcibiskupského úradu v Trnave sa uskutočnilo slávnostné uvedenie poštovej známky s portrétom kardinála ALEXANDRA RUDNAYA (10. výročie).
15. 9. 1662 – V Košiciach umrel rodák z Chtelnice MARTIN PALKOVIČ, bývalý profesor a dvojnásobný rektor Trnavskej univerzity, ktorú slávnostne otváral a zaslúžil sa o jej vybudovanie (350. výročie).
15. 9. 2007 – V Trnave na budove Gymnázia Jána Hollého na Halenárskej ulici slávnostne odhalili pamätnú tabuľu AUGUSTÍNOVI RAŠKOVI, bývalému riaditeľovi Biskupského gymnázia, ktoré sídlilo v rokoch 1938 – 45 v tejto budove (5. výročie).
16. 9. 1922 – Na budove starej železničnej stanice v Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu trom českým četníkom, ktorí v roku 1918 padli v bojoch proti maďarským vojakom (90. výročie).
17. 9. 1927 – V Sládkovičove sa narodil učiteľ, zakladateľ a dirigent speváckych zborov JÁN ČAMBÁL, absolvent trnavského gymnázia a nositeľ Čestného občianstva mesta Trnavy (85. výročie).
18. 9. 1987 – V Bratislave umrel pedagóg, hudobný skladateľ, dirigent, etnomuzikológ a publicista LADISLAV GALKO, rodák z Trnavy, ktorému bola roku 1998 udelená Cena mesta Trnava in memoriam (25. výročie).
19. 9. 1912 – V Boleráze sa narodil pedagóg, stredoškolský profesor, prekladateľ a publicista VILIAM SCHRONK, dlhoročný riaditeľ trnavského gymnázia (100. výročie).
19. 9. 1922 – Vo Voderadoch sa narodil športový organizátor VÍT MRVA, čestný občan Trnavy in memoriam, ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove športového areálu Slávia (90. výročie).
19. 9. 1997 – Vo vstupnej hale bývalej Obchodnej akadémie v Trnave (dnes SPŠ dopravná) slávnostne odhalili pamätnú tabuľu básnikovi a trnavskému rodákovi MIROSLAVOVI VÁLKOVI (15. výročie).
22. 9. 1987 –V Trnave umrel dlhoročný predseda TJ Slávia Trnava JÁN KRIŠTOFÍK, iniciátor výstavby Mestskej športovej haly Družba, na ktorej je umiestená aj jeho pamätná tabuľa (25. výročie).
24. 9. 1812 – Narodil sa lekár a botanik českého pôvodu JOZEF FRIDRICH KRZISCH, ktorý pôsobil v Trnave ako riaditeľ Župnej nemocnice (200. výročie).
27. 9. 1947 – V Zelenči sa narodil básnik, dramatik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista MILAN JEDLIČKA (65. výročie).
28. 9. 2002 – V Trnave umrel maliar a výtvarník JOZEF DÓKA starší (10. výročie).
P.R.

Zatiaľ nehodnotené