novinky z radnice

V druhej polovici leta sa v Trnave skúšobne spustila zmena liniek mestskej hromadnej dopravy. Projekt na základe prieskumu vypracovala odborná firma s cieľom zredukovať nevyťažené linky. Zmena priniesla i stovky podnetov a pripomienok. Časť z nich sa v priebehu mesiaca zapracovala do systému, ďalšie zmeny ešte prídu. Nie je možné uspokojiť všetkých, no je potrebné nastaviť autobusové spojenia tak, aby dopravu mohlo používať čo najviac ľudí. Preto je dôležité, že po odbornom vypracovaní systému nastúpila fáza pripomienkovania.
Tento prípad má však i širšie dimenzie. Patrí k tým skúsenostiam, ktoré potvrdzujú, že život je viac ako model či definícia odborníkov. Nechcem ich spochybňovať. Prirodzene ich potrebujeme, no celé dvadsiate storočie naznačuje, že život nemožno obmedziť iba do definičného rámca príslušného odvetvia. Zoberme si iný príklad, ktorý sa nás bezprostredne dotýka. Roky sme boli presviedčaní o tom, že väčšinu problémov v hospodárstve či štáte vyrieši trhový mechanizmus. Ekonomická kríza naznačuje, že spoliehať sa iba na teórie trhu či expertov je nerozumné. Nejde len o ekonomiku. I v iných oblastiach si to uľahčujeme. Nechávame plynúť veci bez vlastného premyslenia spoliehajúc sa na odborníkov. V medicíne, spracovaní potravín, architektúre, školstve či vo výskume. Neznamená to, že všetci môžeme o všetkom rozhodovať. Ani to, že najlepšie rozhodne väčšina. No mali by sme uchrániť podstatu každého odboru. Žiadne odvetvie nemôže slúžiť samo sebe, ani utkvelej predstave, ale ľuďom.
Trh, lekárstvo, školstvo, architektúra, výskum i politika tu majú byť v prospech spoločenstva. Žiadny z týchto odborov nie je mysliteľný bez človeka a ten, našťastie, ešte nie je tovarom či voľne disponovateľným číslom. I keď v mnohých prípadoch sa tak správame aj medzi sebou. Namýšľame si, že tomu či inému rozumieme najlepšie. Ihneď sme odborníkmi na futbal, politiku, ekonomiku, na partnerské vzťahy a ľubovoľne si môžeme dopĺňať oblasti, v ktorých sme lepší ako ten, s kým sme v spore. No ak ide naozaj o vec a chceme dobré riešenie, musíme sa počúvať. Musíme porovnávať vlastnú či odbornú pravdu s realitou života. Tak, aby výsledok bol v jeho prospech. Nie pre zbohatnutie jednotlivca, ale predovšetkým v prospech podmienok pre dobrý život spoločenstva. Má predpoklady tam, kde sa vieme navzájom rozprávať a vzájomne sa počúvať.
Pavol Tomašovič

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (20x hodnotené)