novinky z radnice

3. 10. 1762 – V Slanici na Orave sa narodil kňaz, jazykovedec a uzákoniteľ prvého spisovného slovenského jazyka ANTON BERNOLÁK, ktorý pôsobil ako tajomník arcibiskupskej kancelárie v Trnave, kde založil aj Slovenské učené tovarišstvo; jeho pamiatku v Trnave pripomína po ňom pomenovaná ulica a známy pomník od Jána Koniarka (250. výročie).
4. 10. 1727 – V Slanici sa narodil prírodovedec, teológ a filozof ONDREJ BERNOLÁK, strýko Antona Bernoláka, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty, ktorý v Trnave aj umrel (285. výročie).
4. 10. 1852 – V Trnave slávnostne otvorili arcibiskupské gymnázium (160. výročie).
4. 10. 2002 – V Trnave umrel františkán, organista, dirigent spevokolu a zakladateľ Spolku sv. Antona EFRÉM JÁN HOBLÍK, ktorému Mesto Trnava udelilo roku 2006 Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta in memoriam (10. výročie).
6. 10. 2007 – V Bratislave umrel univerzitný profesor, odborný publicista a autor učebníc LADISLAV MELIORIS, rodák z Trnavy, prvý profesor hydrogeológie na Slovensku a v rokoch 1985 – 90 rektor Univerzity Komenského v Bratislave (5. výročie).
7. 10. 1937 – V Trnave sa narodila učiteľka, autorka kníh pre deti a publicistka EVA KOPÚNKOVÁ (75. narodeniny).
7. 10. 1997 – Po ukončení rekonštrukčných prác na mestskej veži v Trnave sa uskutočnila sa slávnosť posviacky obnovenej sochy Panny Márie, ktorú vzápätí upevnili na vrchol veže (15. výročie).
10. 10. 1937 – V rámci celoslovenských osláv ANTONA BERNOLÁKA v Trnave slávnostne odhalili jeho pomník, ktorého autorom bol sochár Ján Koniarek (75. výročie).
13. 10. 2002 – V Trnave umrel reštaurátor historických a kultúrnych pamiatok DEZIDER ANTON MICHALETZ (10. výročie).
14. 10. 1927 – V Trnave sa narodil historik, archivár a odborný publicista JOZEF WATZKA (85. výročie).
17. 10. 1902 – V Trnave sa narodil básnik a publicista DOMINIK JÁN VALKO, františkánsky misionár v Argentíne, kde aj umrel (110. výročie).
20. 10. 1997 – V Trnave slávnostne otvorili Univerzitu sv. Cyrila a Metoda (15. výročie).
21. 10. 1737 – V Tábore v Čechách sa narodil lekár a pedagóg VÁCLAV TRNKA, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej lekárskej fakulty (275. výročie).
22. 10. 1952 – V Zelenči sa narodil predseda Trnavského samosprávneho kraja TIBOR MIKUŠ, politik, odborník pre jadrovú energetiku, viacnásobný majster Slovenska i bývalého Československa v karate, tréner a medzinárodný rozhodca (60. narodeniny).
24. 10. 1797
– Vo Veselom sa narodil národnokultúrny dejateľ, pedagóg a biskup ŠTEFAN MOYZES, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, ktorý študoval na gymnáziu a na bohosloveckom seminári v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na Hollého ulici (215. výročie).
27. 10. 1572 – Trnavský mešťan a obchodník SEBASTIÁN získal zemiansky titul s predikátom de Tekelháza a stal sa zakladateľom známeho šľachtického rodu Tököli (440. výročie).
27. 10. 1932 – V Trnave sa narodil tvorca krížoviek, redaktor časopisu Krížovkár a hádankár a dlhoročný šéfredaktor Lišiaka JÁN BELIČKA (80. výročie).
28. 10. 1932 – V Mojtíne sa narodil historik, pedagóg, politik, diplomat a odborný publicista MATÚŠ KUČERA, profesor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (80. narodeniny).
30. 10. 1947 – V Malženiciach sa narodil dlhoročný primátor mesta Trnavy ŠTEFAN BOŠNÁK (65. narodeniny).
P.R.
 

Zatiaľ nehodnotené