novinky z radnice

1. 11. 1777 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Kráľovskej akadémie (235. výročie).
1. 11. 1997 – Pred 10 rokmi v Galante umrel geograf, vysokoškolský profesor a odborný publicista ZDENKO MOCKO, ktorý dlhé roky žil v Trnave.
1. 11. 2007 – V Žiline umrel trnavský rodák ALOJZ KUBIČEK, operný spevák, sólista Opery DJGT v Banskej Bystrici a hudobný pedagóg (5. výročie).
2. 11. 1942 – V Trnave sa narodila speváčka populárnych piesní a tanečníčka EVA KOSTOLÁNYIOVÁ, ktorej Mesto Trnava udelilo Uznanie za reprezentáciu mesta Trnavy a rozvoj slovenskej populárnej hudby in memoriam (70. výročie).
2. 11. 1997 – V Báhoni umrel historik, bibliograf, pamiatkar a odborný publicista VENDELÍN JANKOVIČ, rodák z Cífera, ktorý pôsobil aj v Trnave, kde mu udelili Cenu mesta Trnava in memoriam za celoživotnú bibliografickú prácu (15. výročie)
8. 11. 1992 – V Trnavskom divadle sa uskutočnila slávnostná inaugurácia novodobej Trnavskej univerzity (20. výročie).
9. 11. 1642 – V Trnave umrel ostrihomský arcibiskup IMRICH LÓSI, mecén kníhtlače a cirkevného školstva, ktorý venoval 30 tisíc zlatých na základinu pre zriadenie Právnickej fakulty na Trnavskej univerzite (370. výročie).
9. 11. 1777 – Začalo sa vyučovanie na novozriadenej Kráľovskej akadémii v Trnave (235. výročie).
9. 11. 1947 – V Trnave odhalili pamätník židovským občanom, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny (65. výročie).
13. 11. 1987 – V Trnave umrel cirkevný historik, apoštolský administrátor trnavský a titulárny biskup JÚLIUS GÁBRIŠ, arcibiskup in memoriam a čestný občan mesta Trnavy in memoriam (25. výročie).
13. 11. 2002 – Na Univerzitnom námestí v Trnave položili základný kameň pre sochu zakladateľa Trnavskej univerzity kardinála PETRA PÁZMAŇA (10. výročie).
16. 11. 1932 – V Trnave koncertoval svetoznámy husľový virtuóz a skladateľ JAN KUBELÍK (80. výročie).
20. 11. 1577 – MIKULÁŠ TELEGDI, prepošt ostrihomskej kapituly sídliacej v Trnave, zakúpil vo Viedni zariadenie staršej tlačiarne, ktorú potom umiestnil vo vlastnom dome a tam zriadil tlačiareň (435. výročie).
20. 11. 1912 – V Modranke sa narodil spisovateľ, redaktor, prekladateľ, dramatik a kňaz FÉLIX ZÁHOREC (100. výročie).
20. 11. 1997 – V Bratislave umrel hudobný skladateľ, dirigent a klavirista KAROL ELBERT, rodák z Trnavy, autor operiet, scénickej hudby a viac ako 250 populárnych tanečných piesní (15. výročie).
21. 11. 1932 – V Trnave sa narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista MIKULÁŠ BLAŽEK, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV a hlavný redaktor Acta Physica Slovaca (80. výročie).
23. 11. 1967 – V Trnave umrela herečka ĽUDMILA ĎURČEKOVÁ, členka Krajového divadla v Trnave, ktorá neskôr pôsobila ako pedagogička na VŠMU v Bratislave (45. výročie).
24. 11. 1922 – Za starostu Trnavy bol zvolený miestny veľkoobchodník JURAJ VYSKOČIL (90. výročie).
24. 11. 1927 – Dovtedajší miestny názov obce Modersdorf bol oficiálne zmenený na Modranku (85. výročie).
26. 11. 1652 – V Trnave sa uskutočnil veľkolepý pohreb štyroch Esterháziovcov, ktorí padli v bitke s Turkami pri Vozokanoch a ich telá boli uložené do krypty pod Univerzitným kostolom (360. výročie).
27. 11. 1987 – V Trnave slávnostne otvorili DKO Tirnavia (25. výročie).
30. 11. 1967 – Plenárne zasadnutie MsNV v Trnave prijalo návrh na zlúčenie obcí Modranka a Hrnčiarovce s Trnavou (45. výročie).
(P.R.)

 

Zatiaľ nehodnotené