novinky z radnice

Skladba č. 10, Jozef Taraba, Szachy 1978, Mat 2. ťahom (12 – 9)

Dvojťažka na diagrame získala v poľskom šachovom časopise 1. čestné uznanie (čo je druh vyznamenania ako umeleckého diela) v konkurencii 90 dvojťažiek od 60 autorov zo 16 štátov. Jej autorom bol významný slovenský šachový skladateľ (1947 – 2000) pochádzajúci z Trakovíc pri Trnave. Povolaním bol ekonomický inžinier a zložil 233 šachových úloh (väčšinou dvojťažiek). Od roku 1975 až do svojej smrti žil v Kežmarku, kde pracoval ako hlavný ekonóm poľnohospodárskeho družstva a neskôr ako audítor. Okrem kompozičného šachu sa v mladosti aktívne venoval aj futbalu. Nebyť zákernej choroby, bol by sa dožil 16. novembra 65 rokov. V skladbe je skrytá zvodnosť 1.Je6?, ktorá nevedie k cieľu, a preto treba nájsť iný správny ťah bieleho. Biely ťahá a dá čiernemu mat druhým ťahom.
Riešenie skladby č. 9 (Labai): Zvodnosť 1.Da6? hr. 2.Dxe6 mat, 1. - c4,e5,d3 2.Dc6,Jf6,Dxd3. Vyvrátenie zvodnosti: 1. - Ke4!; Rieši: 1.De2! hr. 2.Dxe6 a 2.Jf6 mat, 1. - c4,d3 2.De5,Dxd3 mat. Jednoduchá miniatúrka s dvojitou hrozbou v riešení a zámenou matu.
(GK)

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)