novinky z radnice

Vo veku 78 rokov zomrel 31 . januára jeden z občanov nášho mesta Ing. Viktor Jaborník, CSc., ktorý sa v rámci svojej pro- fesie veľkou mierou podieľal na vzhľade súčasnej Trnavy.

Viktor Jaborník aktívne pôsobil v Trnave od roku 1963. Narodil sa v Holíči. Bol absolventom Vyššej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave a Slovenskej vysokej školy technickej – fakulty inžinierskeho staviteľstva tiež v Bratislave. Na tej istej vysokej škole v r. 1983 dosiahol vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied. Svoju odbornú činnosť začínal na rodnom Záhorí ako stavbyvedúci a neskôr ako hlavný inžinier skalického závodu Pozemných stavieb v Trnave. Jeho energia a organizačné schopnosti mu otvorili dvere na funkčné posty na podnikovom riaditeľstve v Trnave. Čoskoro sa stal riaditeľom a túto funkciu zastával od roku 1964 plných 27 rokov. Jeho územná pôsobnosť siahala z Trenčianskeho kraja až po podunajské územie Dunajskej stredy a od Záhoria až takmer po Nitru. Centrom tejto činnosti bola Trnava, kde pôsobili tri veľké závody. Sídlilo tu okrem podnikového riaditeľstva i stavebné školstvo – Priemyselná škola stavebná, Odborné stavebné učilište a Osobitná škola zameraná na stavebné profesie. Rozvoj týchto stavebných závodov a školstva v podstatnej miere inicioval Ing. Jaborník a vytváral tak pre Trnavu stavebné kapacity, ktoré zvládli vtedajší rozvoj bytovej a občianskej výstavby a infraštruktúry. S jeho menom sú tiež spojené významné investičné celky ako sú sídliská Prednádražie, Rybník, Vodáreň, Linčianska a najväčší obytný súbor Družba, nové nemocničné pavilóny, nová mestská poliklinika, obchodný dom Jednota, športová hala, komplexy vysokých, stredných a základných škôl a celý rad ďalších verejných budov.

Zatiaľ nehodnotené