novinky z radnice

Predsedovia regiónov a primátori miest štyroch krajín Centrope sa 25. októbra 2012 v Pamhagene zaviazali pokračovať v komplexnej mnohostrannej spolupráci, ktorá sa začala pred 10 rokmi. Medzi účastníkmi stretnutia bol aj primátor Trnavy Vladimír Butko.

Pamhagenský summit bol zavŕšením projektu Centrope Capacity, zameraného na zintenzívnenie cezhraničnej kooperácie, ktorý priniesol obyvateľom stredoeurópskeho regiónu mnohé pozitívne výsledky. Medzi ne patria spoločné stratégie pre infraštruktúru a dopravu, komplexné monitorovanie hospodárskeho rozvoja regiónu s podrobnými analýzami v štyroch strategických témach spolupráce, a to: v oblasti územnej integrácie, v oblasti výskumu a inovácií, v oblasti ľudského kapitálu a v oblasti turizmu.
Zodpovednosť za pokračovanie kooperácie v téme cestovného ruchu prevzali na seba slovenskí partneri, ktorí budú zároveň v roku 2013 predsedať celej nadnárodnej platforme Centrope. Mestá Trnava a Bratislava spoločne s trnavským a bratislavským krajom budú zodpovedať za udržanie pravidelnej politickej koordinácie v jej programotvornej a komunikačnej funkcii a za začlenenie ďalších aktérov do kooperačných iniciatív.
Jednou z úloh slovenských partnerov bude tiež zabezpečiť funkčnosť a aktuálnosť novovytvoreného portálu cestovného ruchu www.tourcentrope.com, kde bude popis 40 cyklistických trás, vyše 60 atraktívnych kultúrnych a voľnočasových podujatí, ponuka približne 160 pamätihodností a atrakcií.
Všetky informácie sú na uvedenom portáli k dispozícii v slovenčine, češtine, nemčine, angličtine i maďarčine.
Ing. Viera VANČOVÁ, foto: Robert Jalovec
 

Zatiaľ nehodnotené