novinky z radnice

1. 12. 1992 – V Trnave umrel futbalista, hráč Rapidu Trnava a neskorší dlhoročný tréner ANTON MALATINSKÝ, pod ktorého vedením Spartak Trnava získal päťkrát titul majstra republiky. Čestný občan mesta Trnava in memoriam, ktorého meno nesie futbalový štadión a ulica v Trnave (20. výročie).
2. 12. 1962 – V Báči umrel náboženský publicista, prekladateľ a kňaz ILLUMINÁT IMRICH ŠMIDA, františkán, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave (50. výročie).
4. 12. 1947 – V Trnave sa narodil športovec, tréner slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou a seniorský vicemajster Európy JÁN ĎALÁK (65. narodeniny).
5. 12. 1857 – Vo Viedni umrel trnavský rodák FRANTIŠEK STUCKHART, medailér a rytec (155. výročie).
7. 12. 1897 – Začala sa prevádzka na železničnej trati Břeclav – Kúty – Trnava (115. výročie).
7. 12. 1897 – V Trstíne sa narodil biskup, trnavský apoštolský administrátor a náboženský publicista AMBRÓZ LAZÍK, predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave (115. výročie).
10. 12. 1837 – Vo Veľkom Záluží umrel trnavský rodák IGNÁC LIEB, člen Slovenského učeného tovarišstva, trnavský kanonik a autor priekopníckeho diela slovenskej zdravotníckej osvety (175. výročie).
12. 12. 1922 – V Trnave sa narodil hudobník a hudobný skladateľ JOZEF „Dodo“ KOPAČKA, autor viacerých operiet a populárnych tanečných piesní (90. výročie).
15. 12. 1867 – V Abraháme sa narodil pedagóg, spisovateľ, dramatik a kňaz ANDREJ ČAMBÁL, profesor gymnázia, predstavený jezuitského rehoľného domu a organizátor pašiových hier v Trnave, kde aj umrel (145. výročie).
16. 12. 1882 – V Kecskeméte sa narodil maďarský hudobný skladateľ, etnomuzikológ a pedagóg ZOLTÁN KODÁLY, ktorý v mladosti žil v Galante a študoval na gymnáziu v Trnave (130. výročie).
16. 12. 1947 – V Dečíne v Čechách sa narodila poetka, publicistka a pedagogička EVA JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ, absolventka Gymnázia Jána Hollého v Trnave a jeho dlhoročná profesorka (65. narodeniny).
16. 12. 1987 – V Trnave umrel hudobný skladateľ a publicista JÁN SIVÁČEK, spoluzakladateľ festivalu Bratislavská lýra (25. výročie).
18. 12. 1947 – V Trnave sa narodil prvoligový futbalista a tréner KAROL DOBIÁŠ, reprezentant a bývalý člen majstrovského teamu Spartaka Trnava (65. narodeniny).
22. 12. 1887 – V Trnave sa narodil zberateľ ľudového umenia a tvorca obrovskej zbierky keramiky ŠTEFAN CYRIL PARRÁK, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica a pamätná tabuľa v Zsl. múzeu (125. výročie).
22. 12. 2002 – V Bratislave umrel prekladateľ, redaktor a riaditeľ Slovenského divadelného a literárneho zastupiteľstva BLAHOSLAV HEČKO, rodák zo Suchej nad Parnou a absolvent Gymnázia Jána Hollého v Trnave (10. výročie).
24. 12. 1912 – Vo Vyšnej Šebastovej sa narodil gvardián františkánskeho kláštora v Trnave a výtvarník VINCENT ANATOL BARAN (100. výročie).
24. 12. 1932 – V Brezovej pod Bradlom sa narodil novinár a publicista KALO UHRÍK, bývalý šéfredaktor humoristického týždenníka Roháč, ktorý žije v Trnave (80. narodeniny).
27. 12. 1657 – V Bratislave umrel kráľovský radca ŽIGMUND ZONGOR, rodák zo Špačiniec, ostrihomský kanonik so sídlom v Trnave a mecén, ktorý okrem iného prispel aj na generálny seminár v Trnave (355. výročie).
30. 12. 1542 – Pri veľkom požiari v Trnave zhorelo medzi Hornou a Dolnou mestskou bránou 96 domov spolu s predným traktom radnice (470. výročie).
30. 12. 1977 – Pápež PAVOL VI. zriadil samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu so sídlom v Trnave, ktorá sa tak stala metropolitným sídlom (35. výročie).
P.R.
 

Zatiaľ nehodnotené