novinky z radnice

1.1. 1703 – V Skalici sa narodil matematik a pedagóg IGNÁC HERTL, profesor gymnázia v Trnave, autor učebnice aritmetiky, v ktorej sa venoval aj astronómii a jej dejinám v Trnave (310. výročie).
3. 1. 1988 – V USA umrel výrobca hudobných nástrojov a vynálezca rezofonickej gitary – dobro JOHN DOPYERA, rodák zo Stráží, ktorý prežil detstvo v Dolnej Krupej a jeho pamiatke bol venovaný Medzinárodný hudobný festival Dobrofest v Trnave. Roku 2003 mu mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo in memoriam (25. výročie).
4. 1. 1913 – V Trenčíne sa narodila klaviristka a hudobná pedagogička MARTA KIŠŠOVÁ- IVÁČKOVÁ, spoluzakladateľka a učiteľka Hudobnej školy v Trnave, kde aj umrela (100. výročie).
6. 1. 1893 – V Štramberku v Čechách sa narodil pedagóg, redaktor, publicista a kňaz AUGUSTÍN RAŠKA, riaditeľ Učiteľského ústavu a gymnázia v Trnave, člen mestského zastupiteľstva, člen výboru Spolku sv. Vojtecha a jeho dočasný správca, ktorý po nezákonnom odsúdení umrel roku 1953 vo väzení. V Trnave jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove gymnázia (120. výročie).
10. 1. 1493 – V dnešnom Rumunsku sa narodil ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas so sídlom v Trnave MIKULÁŠ OLÁH, zakladateľ školy a seminára pre výchovu kňazov v Trnave (520. výročie).
10. 1. 1913 – V Rohove sa narodil herec a režisér DEZIDER JANDA, tvorca prvého slovenského divadelného slovníka, ktorý v rokoch 1959 – 1965 pôsobil v Trnave ako riaditeľ Krajového divadla (100. výročie).
14. 1. 1883 – V Spišskom Podhradí sa narodil slepý organista a hudobný skladateľ ERNEST EMANUEL SCHUMERA, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel. Jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa vo Františkánskom kostole. Roku 2002 mu bolo udelené Uznanie za zásluhy a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (130. výročie).
14. 1. 1998 – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave na svojom zasadnutí rozhodli o premenovaní futbalového štadiónu FC Spartak na Štadión Antona Malatinského (15. výročie).
15. 1. 1813 – V Nových Zámkoch umrel jazykovedec, pedagóg a kňaz ANTON BERNOLÁK, uzákoniteľ prvého slovenského spisovného jazyka a zakladateľ Slovenského učeného tovarišstva, ktorý pôsobil v Trnave ako arcibiskupský tajomník a archivár. Jeho pamiatku v Trnave pripomína pomník, ulica a sad nesúci jeho meno (200. výročie).
21. 1. 1743 – V Trnave umrel náboženský spisovateľ, historik, teológ a pedagóg JOZEF FRÜHWIRT, profesor Trnavskej univerzity a autor historickej práce o vzniku mesta Trnava (270. výročie).
26. 1. 2008 – V Bratislave umrel vysokoškolský pedagóg, cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, prekladateľ a kňaz VINCENT MALÝ, ktorý v rokoch 1959 – 69 pôsobil v Trnave na Kopánke a roku 1997 mu Trnavská univerzita udelila čestný doktorát filozofických vied (5. výročie).
27. 1. 1918
– V Trnave sa narodil major JÁN KRIŠTOFÍK, dlhoročný predseda TJ Slávia Trnava a spoluzakladateľ TJ Slovšport, iniciátor výstavby areálu Rybník a vedúci športovej haly Družba, na ktorej je umiestená pamätná tabuľa pripomínajúca jeho pamiatku (95. výročie).
30. 1. 1878 – Vo Voderadoch sa narodil nestor slovenských sochárov JÁN KONIAREK, ktorý od roku 1924 až do svojej smrti pôsobil v Trnave, pre ktorú vytvoril tri monumentálne diela – Pomník generála M. R. Štefánika, Pomník A. Bernoláka a Pomník padlým. Jeho meno nesie galéria a jedna z mestských ulíc v Trnave (135. výročie).
30. 1. 1933 – V Spišskej Novej Vsi sa narodil lekár a vysokoškolský pedagóg LADISLAV ŠOLTÉS, v rokoch 1997 – 2000 rektor Trnavskej univerzity (80. narodeniny).
P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené