novinky z radnice

Mestská samospráva dostala dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 35 tisíc eur na rekonštrukciu bytového domu na Coburgovej ulici 56 – 58, ktorý bol 8. augusta 2009 ťažko poškodený požiarom. „O dotáciu sme požiadali po vzniku havarijnej situácie, ale rekonštrukčné práce sa začali okamžite. V januári 2010 sme dostali vyrozumenie, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nám dotáciu schválil,“ povedala pre Novinky z radnice Zuzana Kráľovičová z odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu. Nevyhnutná bola demontáž strešného plášťa, krovovej konštrukcie, bleskozvodu, tepelnej izolácie, poškodených sadrokartónov a ich výmena za nové. Uskutočnila sa aj oprava omietok a elektroinštalačné práce. Mesto Trnava zapájalo do opravy aj miestnych obyvateľov, ktorí svojpomocne vykonávali jednoduchšie práce. Pri riešení krízovej situácie v tejto lokalite intenzívne pomáhali aj zamestnanci odboru sociálneho mestského úradu a Komunitné centrum v Trnave. Celkové náklady na ekonštrukciu dosiahli 116 567 eur. Za obsah projektu je zodpovedné výlučne mesto Trnava.

Zatiaľ nehodnotené