novinky z radnice

Do prvého ročníka základných škôl sa v tomto roku zapísalo šesťsto detí, čo je o desať viac ako v predchádzajúcom roku. Najviac detí je zapísaných na základných školách na uliciach Jána Bottu a Spartakovskej. Do prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Základnej škole na Ulici A. Kubinu je zapísaných jedenásť detí. Skutočný počet detí, ktoré v septembri nastúpia do prvých tried základných škôl v kompetencii mestskej samosprávy, však môže byť nižší. Približne 75 detí ešte absolvuje vyšetrenie u psychológa, ktorý im môže odporučiť odklad povinnej školskej dochádzky. Konečný počet môže byť ešte znížený o deti, ktoré sa hlásia do súkromných základných škôl.

Zatiaľ nehodnotené