novinky z radnice

Cez koniec jedného a začiatok druhého roka sme sa preniesli väčšinou tradične. Zábavou, oslavou, hlukom, niektorí i spomínaním a zamyslením. V rytme povinností si po mesiaci už ani hlbšie neuvedomujeme prelom rokov. Novodobí proroci, ekonómovia, nás však varujú. Podľa nich bude tento rok ťažký. Ktorý však bol ľahký? Veď nakoniec krásu a hodnotu života dokážeme posúdiť iba vtedy, ak sa nás dotkne. Ak zanechá stopy v srdci a duši. Nejde preto o ľahkosť bytia bez premýšľania. Skôr naopak. O prenikanie, často i bolestné, celku do života jednotlivca. Každého z nás. Vďaka celku a v rámci neho nielen sme, ale aj dotvárame priestor na odkrytie jeho rozmanitosti. V tomto kontexte nie je prvoradá ekonomická situácia. Oveľa dôležitejšie sú vzťahy medzi jednotlivcami tvoriacimi celok. Tie nepatrné pradivá spojenia vytvárajúce atmosféru doby a spoločnosti. Jemné prepojenia ľudí na báze dôvery, úcty a podanej ruky. Ide o slušnosť a spolupatričnosť. O vedomie spoločnej cesty životom. V tomto duchu nie je dôležitý rok ani vek. Nerozhoduje vierovyznanie, farba pleti, ekonomika ani politici. Skôr platí opačná závislosť. Čím lepšia je atmosféra spoluzodpovednosti, čím viac sa uplatňuje slušnosť a ochota pomôcť, tým väčší je predpoklad fungovania ekonomiky i dobrého vedenia politiky. Tak, ako po iné dni a roky, aj dnes stojíme pred stále rovnakým rozhodnutím. Stiahnuť sa do vlastnej ulity a v rezignácii na život kritizovať všetko i všetkých? Cesta takého uzavretia sa do súkromného sveta vedie ku každoročnému konštatovaniu: Svet sa stále viac vzďaľuje od našich predstáv, je čoraz horší. Druhá možnosť spojená s vďačnosťou za každodennú príležitosť žiť otvára jednotlivca voči celku a druhým. Znamená porozumieť predpokladom a reálnym možnostiam života. Ísť cestou slušnosti, podanej ruky a ak je to možné, i s úsmevom na perách. S nádejou proti stupňujúcej sa virtuálnej beznádeji. Druhá cesta, napriek vlastným zlyhaniam, sa mi javí perspektívnejšou. Verím, že sa na nej aj tento rok stretneme.
Pavol Tomašovič

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)