novinky z radnice

Trnavská onkológia má celoslovenskú úroveň

V dejinách trnavského zdravotníctva sa dočítame, že pôvodne boli v trnavskej nemocnici na onkologické ochorenia vyčlenené lôžka v troch izbách v rámci gynekologického oddelenia. No čoskoro sa začalo uvažovať o komplexnejšej rádioterapeutickej starostlivosti. Zrekonštruovala sa jedna z najstarších budov nemocnice a využíval sa najmä prístroj pre hĺbkovú a kontaktnú röntgenologickú terapiu. Od 60. rokov sa teda onkologické ochorenia liečili na rádioterapeutickom oddelení, v samostatnej budove, ktorú nájdeme aj dnes v areáli nemocnice hneď na prvom rázcestí.

Odborníci z Prahy sa prišli inšpirovať trnavskými revitalizáciami vnútroblokov

Zbierať čo najviac informácií o možnostiach a riešeniach vnútroblokov a nechať sa inšpirovať úspešnými realizáciami. Aj taký bol dôvod cesty českých architektov a odborníkov na oblasť urbanizmu na Slovensko. Zástupcovia úradov rôznych pražských mestských častí čerpali informácie o tom, ako sa dajú vo vnútroblokoch zmierňovať dopady klímy na život v meste, najmä na sídliskách a v bytových domoch, a kde sa dajú hľadať finančné nástroje na ich rozvoj. Jeden deň strávili aj v Trnave.

Facebooková stránka Mesta Trnava získala druhé miesto v súťaži Podnikové médium roka 2017

Sociálne siete sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Využívame ich, aby sme boli v kontakte s priateľmi, delíme sa o fragmenty zo svojho života, vyhľadávame na nich zaujímavý či zábavný obsah a v neposlednom rade nám slúžia ako rýchly zdroj informácií. Trnava bola jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré pred rokmi zareagovalo na začínajúci trend budovania značiek firiem a inštitúcií na sociálnych sieťach a s cieľom priblížiť sa verejnosti novým spôsobom založilo v máji 2009 svoju facebookovú stránku. Za deväť rokov pribudli na Facebooku Mesta Trnava tisícky príspevkov a fanúšikov.

Na jarmoku bude už len kompostovateľný riad

Trnavská mestská samospráva aktívne hľadá a uplatňuje možnosti udržateľného spôsobu života nielen v manažmente mestskej zelene a dopravy, ale aj v spôsoboch nakladania s odpadmi. Mesto Trnava sa pridáva k prvým organizátorom trhov a festivalov na Slovensku, ktorí zakázali počas týchto podujatí používanie jednorazových plastových tanierov, príborov a pohárov. Na Tradičnom trnavskom jarmoku sa tento rok po prvý raz bude používať výhradne kompostovateľný riad.

Zvonček šťastia či útulok pre mačky? Trnavčania povedali, čo si v meste prajú

Návrhy na kultúrne podujatia, na rozličné formy sociálnej pomoci či na úpravu verejných priestorov – to je výsledok stretnutí aktívnych občanov podieľajúcich sa na Participatívnom rozpočte pre Trnavu v roku 2018.

Participatívny rozpočet spája ľudí, ktorí majú chuť a energiu meniť veci k lepšiemu a zároveň majú predstavu o tom, ako môžu premeniť svoje vízie na skutočnosť. Ich stretnutia na trnavskej radnici boli zamerané najmä na tri oblasti: kultúru a šport, sociálne témy a verejný priestor a zeleň. S podnetom mohol prísť mohol ktokoľvek, domáci obyvatelia i „netrnavčania“, ktorým záleží na tom, ako vyzerá a čo ponúka naše mesto.