novinky z radnice

Trnavské deti – drobné nápady, veľké úspechy

Pri mnohých aktivitách pre deti na školách stačí nápad, kreatívny pedagóg, zvedavé a aktívne deti, a úspešný projekt je na svete. Potvrdzuje sa to každý deň na Súkromnej základnej škole Besst v Trnave na Limbovej ulici, kde deti majú svoj vlastný výtvarný ateliér. Doterajšie výtvarné práce boli natoľko zaujímavé, že vyšlo aj na samostatnú výstavu v Západoslovenskom múzeu. Iná skupina detí, ich spolužiaci z Anglicko-slovenskej bilingválnej školy BESST, napĺňa nevšedný projekt v súťaži robotických stavebníc. Z celosvetového šampionátu v Detroite si odniesli 3. miesto. Poďme však po poriadku.

Mária Linkešová: Chémia je všade okolo nás

Každoročne udeľuje Trnavská univerzita príležitosti Dňa učiteľov Cenu Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Tento rok si ich opäť odniesli laureáti zo štyroch aktívnych fakúlt. Ocenení boli vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Marek Káčer, psychológ prof. Peter Halama z Filozofickej fakulty a najdlhšie pôsobiaca pedagogička v odbore Ošetrovateľstva a rehabilitácie Jana Boroňová z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Za celoživotnú prácu pri chemickom vzdelávaní mladej generácie v Trnave dostala ocenenie Mária Linkešová (nar. 17. mája 1954 v Trnave) z Katedry chémie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

Koža: Najväčší orgán, niekedy aj najväčšie problémy

Oblasť medicíny, o ktorej budeme dnes hovoriť, by sa mala považovať za najdôležitejšiu. Koža je totiž najväčším orgánom tela. Pacienti najmä s chronickými ochoreniami kože by isto vedeli rozprávať o tom, aké stigmy im spôsobujú a aké trápenie prežívajú. Ako fyzické, tak aj psychické. Niekedy je kožné ochorenie problémom na celý život. Dnes sa teda pristavíme oddelení trnavskej nemocnice, kde sa snažia tieto problémy pacientov riešiť a vyriešiť.

Dolná brána mestského opevnenia sa v náznaku vracia na pôvodné miesto

Šesťdesiatosem trnavských mešťanov a iných vážených obyvateľov Trnavy podpísalo 23. septembra 1818 petíciu proti zbúraniu Dolnej a Hornej brány mestského opevnenia adresovanú mestskému magistrátu. Ich snaha bola márna, veže sa čoskoro bez stopy vytratili z veduty mesta. Po dvoch storočiach trnavský magistrát rozhodol o navrátení Dolnej brány na pôvodné miesto. V súčasnosti sa uskutočňuje druhá etapa prác na jej prezentácii.
Dolnú bránu naposledy zakreslil mestský architekt Anton Grünn v januári 1819 (pozri nákres), následne bola asanovaná. Základové konštrukcie brány aj barbakanu boli odkryté počas archeologických výskumov v rokoch 2015 a 2016.

Trnava patrí k prvým mestám na Slovensku, ktoré zakladajú lúčne porasty priateľské k opeľovačom

Vyše tisícšesťsto štvorcových metrov plôch na viacerých miestach Trnavy sa tento rok má zmeniť na kvitnúcu lúku. Aj keď je v suchej a horúcej trnavskej klíme mimoriadne ťažké zakladať a udržiavať lúčne porasty v dobrej kondícii, mestská samospráva už tretí rok pokračuje v snahe zaradiť sa k svetovým mestám ako napríklad Vancouver, Viedeň, Londýn, New York či Johannesburg a medzi prvými na Slovensku súčasne s bratislavskými mestskými časťami Karlova Ves a Nové Mesto aplikuje v praxi myšlienky manažmentu mestskej zelene priateľskej k opeľovačom.