novinky z radnice

Nové parkovacie miesta aj na Clementisovej

Štrnásť nových parkovacích miest vybudoval odbor investičnej výstavby mestského úradu pri bytovom dome na Ulici V. Clementisa 16 – 18. Na oboch stranách vznikli kolmo umiestnené státia s rozmermi 2,4 x 5 m.

Za daňovým úradom bude rampa pre vozičkárov

Výstavbu rampy pre ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu začal v apríli realizovať za daňovým úradom v Trnave odbor investičnej výstavby mestského úradu. Táto investičná aktivita je zároveň ďalším krokom projektu Bezbariérové mesto, ktorý od roku 2008 postupne realizuje mestská samospráva.

Dočasná zmena miesta prijímania zákazníkov TT-KOMFORT-u

Prestavba interiéru budovy TT-KOMFORT, s. r. o., na Františkánskej ulici 16, ktorá sa začne 1. júna 2010, prinesie zmenu miesta prijímania stránok.

Keď psičkár neuprace po svojom psíkovi, môže dostať na mieste pokutu

Novela Zákona 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, umožňuje obciam od 1. apríla účinnejšie postupovať v prípadoch, keď sa psičkári dopustia priestupkov, formulovaných aj v jeho predchádzajúcom znení.

Moja Trnava v západnom krídle radnice

Vernisáž výtvarnej súťaže Moja Trnava sa uskutočnila v utorok 20. apríla o 14. hodine v západnom krídle trnavskej radnice. Na trinásty ročník súťaže poslalo 31 škôl z Trnavy a blízkeho okolia dovedna 548 prác. Odborná porota vybrala vo všetkých vekových kategóriách tie najlepšie a udelila 46 cien bez určenia poradia. Výstava Moja Trnava bude otvorená do 20. mája každý utorok a štvrtok od 10. do 12. hodiny a od 14. do 17. hodiny.