novinky z radnice

Súťažíme o cenu Hlavné mesto biodiverzity

Mesto Trnava sa hlási do národnej súťaže Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach o Európsku cenu Hlavné mesto biodiverzity, ktorú organizuje Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovenska. Súťaž je zameraná na podporu biodiverzity v mestskom prostredí. Okrem Slovenska sa realizuje aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Španielsku.

Trnava v medzinárodnom kultúrnom projekte CultNet

Vo februári pokračovala realizácia dvojročné- ho kultúrneho projektu CultNet, v rámci kto- rého sa mesto Trnava zapojilo do siete vytvá- rania kultúrno-turistických podujatí a spoznávania národných tradícií.

Marcové semináre na podporu rozvoja podnikania

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií je názov seminára, ktorý sa uskutočnil 4.  februára  v  priestoroch  Trnavskej  regionálnej komory SOPK.

Takmer šesťsto vín bude na výstave Víno Tirnavia 2010

Ôsmy ročník súťažnej výstavy vín Víno Tirna via 2010 sa uskutoční v 12. a 13. marca v čase od 13.00 do 21.00 h v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave. Na výstave bude prezentovaných 597 vín od 126 výrobcov z celého Slovenska, z Českej republiky, Maďarska a Juhoafrickej republiky. V ponuke je 377 bielych, 49 ružových a 164 červených vín.

Budúcich prváčikov je zatiaľ viac ako vlani

Do prvého ročníka základných škôl sa v tomto roku zapísalo šesťsto detí, čo je o desať viac ako v predchádzajúcom roku. Najviac detí je zapísaných na základných školách na uliciach Jána Bottu a Spartakovskej. Do prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Základnej škole na Ulici A. Kubinu je zapísaných jedenásť detí.